Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση:Μέσα και Μηχανισμοί

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711592 244 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζήση Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
1. Ρεβέκκα-Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου ,Επίκουρη Καθηγήτρια ,Τμήμα Νομικής,ΕΚΠΑ
2. Μεταξία Κουσκουνά,Επίκουρη Καθηγήτρια ,Τμήμα Νομικής,ΕΚΠΑ.
3. Χρυσαφώ Τσούκα,Επίκουρη Καθηγήτρια ,Τμήμα Νομικής,ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση:Μέσα και Μηχανισμοί
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση:Μέσα και Μηχανισμοί
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία προσπάθεια προσέγγισης της πολυεπίπεδης έννοιας της Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας το τοπίο αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αναφορικά με τον εν λόγω τομέα τόσο όσον αφορά τα κράτη μέλη όσο και ως προς την ίδια την Ένωση. Το μεταεθνικό στοιχείο ενισχύεται ιδιαιτέρως και πλέον στην φαρέτρα του ενωσιακού νομοθέτη συμπεριλαμβάνονται μέσα, αυτά της Οδηγίας και του Κανονισμού, τα οποία του παρέχουν τη δυνατότητα ισχυρού και άμεσου λόγου στον ποινικό τομέα. Ως αντίβαρο λειτουργεί η ενίσχυση του ρόλου τον εθνικών κοινοβουλίων στα ζητήματα ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Με στόχο και κέντρο δράσης της Ένωσης, αλλά και των κρατών μελών, την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος, το οποίο στη σύγχρονη εποχή λαμβάνει πολυποίκιλες μορφές , δημιουργείται εύφορο έδαφος για την ανάληψη πολυσήμαντων πρωτοβουλιών στον ποινικό τομέα πάντα με γνώμονα το κοινό συμφέρον και την εύρυθμη λειτουργία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Όπως αναλύεται κατωτέρω τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και σε εθνικό διατίθενται μέσα και μηχανισμοί προς εξασφάλιση της ακώλυτης Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις στην Ευρώπη. Με τη διαρκή συνεργασία Ένωσης και κρατών μελών τα όποια εμπόδια υπερπηδούνται και τίθενται νέες βάσεις για την εξάρθρωση τόσο των διασυνοριακών εγκληματικών συμπεριφορών όσο και της τρομοκρατίας.

Με την παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία προσπάθεια προσέγγισης της πολυεπίπεδης έννοιας της Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας το τοπίο αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αναφορικά με τον εν λόγω τομέα τόσο όσον αφορά τα κράτη μέλη όσο και ως προς την ίδια την Ένωση. Το μεταεθνικό στοιχείο ενισχύεται ιδιαιτέρως και πλέον στην φαρέτρα του ενωσιακού νομοθέτη συμπεριλαμβάνονται μέσα, αυτά της Οδηγίας και του Κανονισμού, τα οποία του παρέχουν τη δυνατότητα ισχυρού και άμεσου λόγου στον ποινικό τομέα. Ως αντίβαρο λειτουργεί η ενίσχυση του ρόλου τον εθνικών κοινοβουλίων στα ζητήματα ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Με στόχο και κέντρο δράσης της Ένωσης, αλλά και των κρατών μελών, την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος, το οποίο στη σύγχρονη εποχή λαμβάνει πολυποίκιλες μορφές , δημιουργείται εύφορο έδαφος για την ανάληψη πολυσήμαντων πρωτοβουλιών στον ποινικό τομέα πάντα με γνώμονα το κοινό συμφέρον και την εύρυθμη λειτουργία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Όπως αναλύεται κατωτέρω τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και σε εθνικό διατίθενται μέσα και μηχανισμοί προς εξασφάλιση της ακώλυτης Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις στην Ευρώπη. Με τη διαρκή συνεργασία Ένωσης και κρατών μελών τα όποια εμπόδια υπερπηδούνται και τίθενται νέες βάσεις για την εξάρθρωση τόσο των διασυνοριακών εγκληματικών συμπεριφορών όσο και της τρομοκρατίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Δικαστική Συνεργασία,Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης,Ποινικό Δίκαιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
117

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.