Η δημόσια σύμβαση ως μέσο εξασφάλισης ανταγωνισμού και διαφάνειας στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711609 264 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τόλη Πολυτίμη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η δημόσια σύμβαση ως μέσο εξασφάλισης ανταγωνισμού και διαφάνειας στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η δημόσια σύμβαση ως μέσο εξασφάλισης ανταγωνισμού και διαφάνειας στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος
Περίληψη:
Μετά την απελευθέρωση των κοινωφελών υπηρεσιών, το δίκαιο του ανταγωνισμού
εισέρχεται και σε παραδοσιακούς τομείς τις κρατικής δραστηριότητας, όπως αυτόν των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, παράλληλα δε επηρεάζει και τις
αναπτυξιακές πολιτικές μέσω της εκτενούς κοινοτικής ρύθμισης του τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια συγκερασμού της
κοινοτικής κατά βάση επιταγής του ανόθευτου ανταγωνισμού και του δημοσίου
συμφέροντος, το οποίο επιδιώκουν παραδοσιακά οι μονοπωλιακού χαρακτήρα δημόσιες επιχειρήσεις, προβλέπει στην παρ. 2 του άρθρου 106 ΣΛΕΕ, μια καταγορία επιχειρήσεων, η οποία κινείται ανάμεσα στη δημόσια επιχειρηματική δράση και την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Πρόκειται για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (εφεξής ΥΓΟΣ).
Με την παρούσα εργασία θα επιχειρήσω αφού αρχικά προσδιορίσω εννοιολογικά
τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος να εξετάσω το ζήτημα της ανάθεσης και της χρηματοδότησης τους και το κατά πόσο η δημόσια σύμβαση είναι το μέσο εκείνο το οποίο εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ανταγωνισμού και διαφάνειας στη διαδικασία χρηματοδότησή τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
δημόσιες συμβάσεις, ανταγωνισμός, κρατικές ενισχύσεις, διαφάνεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
26
Αριθμός σελίδων:
70

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟ.pdf
847 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.