ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711620 202 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γιουβά Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Α. Κούρου, Δρ. Γεωλόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης-Ενημέρωσης του Ο.Α.Σ.Π.
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.
Περίληψη:
Η μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας στις φυσικές καταστροφές των φοιτητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα στην περίπτωση των φοιτητών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Τα θέματα που αναλύονται είναι οι περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Αμερικής και πιο συγκεκριμένα οι περιπτώσεις εκδήλωσης φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα. Εστιάζεται ειδικότερα στον σεισμικό κίνδυνο και στις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις των φοιτητών σε σχέση με αυτόν. Επιπλέον εξετάζεται εάν εφαρμόστηκαν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια του σεισμού, καθώς και η συναισθηματική κατάσταση που βίωσαν οι φοιτητές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο που διαδραματίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην ενημέρωσή τους, δίνοντας κατευθυντήριες οδηγίες, αναφορικά με τις ενέργειες πρόληψης και ετοιμότητας που πρέπει να λάβουν. Εξετάζεται ο βαθμός υλοποίησης των σχετικών οδηγιών από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και το επίπεδο εξοικείωσης και προετοιμασίας των φοιτητών που αφορά στον σεισμικό κίνδυνο, μέσω πραγματοποίησης περιοδικά ασκήσεων ετοιμότητας στον χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτή η εργασία αποτελείται από πέντε μέρη με πέντε κεφάλαια.
Στο 1ο Κεφάλαιο αναφέρεται τι είναι φυσική καταστροφή και πως προκαλείται, καθώς επίσης και τα είδη των καταστροφών που πλήττουν το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον. Επίσης γίνεται αναφορά για τη σεισμικότητα που εμφανίζει η Ελλάδα και αναλύονται οι φάσεις του κύκλου διαχείρισης κρίσεων - καταστροφών. Το 2ο κεφάλαιο δίνει έμφαση στην περιγραφή περιπτώσεων διαχείρισης φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη και στην Αμερική. Το 3ο Κεφάλαιο αναφέρεται στη βελτίωση της ετοιμότητας των Πανεπιστημίων στις καταστροφές με σκοπό την αποτελεσματική απόκριση τους σε όλα τα επίπεδα. Το 4ο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στις απαντήσεις στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και τα συμπεράσματα που προκύπτουν όσον αφορά στην ετοιμότητα και άμεση απόκριση των φοιτητών της Σχολής. Στο 5ο κεφάλαιο τέλος, γίνεται σαφές ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες, όπου εκδηλώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί και συνοδά φυσικά φαινόμενα (κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές) με καταστροφικά ενίοτε αποτελέσματα για τη χώρα.
Η υιοθέτηση μιας δημόσιας αντισεισμικής πολιτικής που εμπεριέχει μεταξύ άλλων πυλώνων, την συστηματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πολιτών σε όλες τις ηλικίες, ατομικά και ομαδικά έχει αποδειχθεί στη πράξη ότι αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσική καταστροφή, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ετοιμότητα, Απόκριση, Αποκατάσταση, Μετριασμός, Αντισεισμική Προστασία, Φοιτητές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
102
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 18_03_2017.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο