Η αυτοεκτίμηση των δυσλεκτικών και μη δυσλεκτικών παιδιών ηλικίας 11-12 ετών σε σχέση με την αποδοχή-απόρριψη από τον/την εκπαιδευτικό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2713266 367 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Θεοδωροπούλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαλικιώση-Λοϊζου Μαρία, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αυτοεκτίμηση των δυσλεκτικών και μη δυσλεκτικών παιδιών ηλικίας 11-12 ετών σε σχέση με την αποδοχή-απόρριψη από τον/την εκπαιδευτικό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αυτοεκτίμηση των δυσλεκτικών και μη δυσλεκτικών παιδιών ηλικίας 11-12 ετών σε σχέση με την αποδοχή-απόρριψη από τον/την εκπαιδευτικό.
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι διττός: (α) να συγκρίνει την αυτοεκτίμηση των δυσλεκτικών και των μη δυσλεκτικών παιδιών ηλικίας 11-12 ετών και (β) να συσχετίσει την αυτοεκτίμηση των παιδιών με την αποδοχή-απόρριψη από τον/την εκπαιδευτικό. Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από 6 δημόσια σχολεία της Α’ Περιφέρειας της Αττικής και αποτελείται από 118 μαθητές ελληνικής καταγωγής (21 δυσλεκτικοί και 97 μη δυσλεκτικοί) που φοιτούν στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και τους δασκάλους τους (N=12). Τα μέσα συλλογής των δεδομένων για το δείγμα των μαθητών αποτελούν δυο ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, από τα οποία το πρώτο εξετάζει την αυτοεκτίμηση (Πώς Αντιλαμβάνομαι τον Εαυτό μου ΙΙ- ΠΑΤΕΜ ΙΙ) (Μακρή-Μπότσαρη, 2013) και το δεύτερο την αποδοχή-απόρριψη από τον/την εκπαιδευτικό (Child Teacher Acceptance-Rejection/Control Questionnaire-Short Form, Child TARQ/Control) (Rohner & Khaleque, 2005, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα από τους Kourkoutas, Propersi & Georgiadi, 2013). Το δείγμα των εκπαιδευτικών συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς για τον καθένα μαθητή, το οποίο διερεύνησε την μεταξύ τους σχέση (Κλίμακα της Σχέσης Δασκάλου-Μαθητή) (Pianta, 2001, μεταφρασμένη και προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα από τις Galanaki & Vassilopoulou, 2007). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πρόγραμμα Κοινωνικών Επιστημών SPSS 10.0. και συγκεκριμένα ο μη-παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney και ο μη-παραμετρικός συντελεστής ρ του Spearman. Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι η αυτοεκτίμηση των δυσλεκτικών παιδιών είναι χαμηλότερη από αυτή των μη δυσλεκτικών, όπως επίσης και ότι η αυτοεκτίμηση των μαθητών συσχετίζεται με την αποδοχή-απόρριψη από τον/την εκπαιδευτικό. Επιπλέον, ένα βασικό εύρημα είναι ότι η σχέση μαθητή-δασκάλου από την μεριά του δεύτερου σχετίζεται με την αποδοχή-απόρριψη που βιώνουν οι μαθητές από τον/την εκπαιδευτικό τους. Τέλος, από τα ευρήματα αναδύθηκε η απαραίτητη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη σημασία του ρόλου τους στην οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, δυσλεκτικών και μη.
Λέξεις-κλειδιά:
Δυσλεξία, Αυτοεκτίμηση, Αποδοχή-Απόρριψη από τον/την εκπαιδευτικό, Σχέση μαθητή-δασκάλου.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
402
Αριθμός σελίδων:
212
Διπλωματική_Θεοδωροπούλου_Μαρία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο