Ρύθμιση Πιστωτικών Ιδρυμάτων & Δίκαιο Περιβάλλοντος: Συγκρουόμενα συμφέροντα ή κοινοί στόχοι;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2714011 292 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καραγεώργη Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Γκόρτσος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ρύθμιση Πιστωτικών Ιδρυμάτων & Δίκαιο Περιβάλλοντος: Συγκρουόμενα συμφέροντα ή κοινοί στόχοι;
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ρύθμιση Πιστωτικών Ιδρυμάτων & Δίκαιο Περιβάλλοντος: Συγκρουόμενα συμφέροντα ή κοινοί στόχοι;
Περίληψη:
Το ρυθμιστικό πλαίσιο που κυριαρχεί σήμερα στο τραπεζικό σύστημα πιθανότατα δεν χρησιμοποιείται στο έπακρο των δυνατοτήτων του. Σε μία εποχή που η ανάγκη για περιβαλλοντική προστασία αυξάνεται ραγδαία, το σύνολο του τραπεζικού συστήματος φαίνεται να ανήκει στο συλλογικό «τυφλό σημείο» για τους ρυθμιστές των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αγνοώντας ότι ο περιβαλλοντικός κίνδυνος μπορεί να λάβει τη μορφή συστημικού κινδύνου και να απειλήσει με κατάρρευση ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν έχει σήμερα ενσωματώσει επαρκώς τον περιβαλλοντικό κίνδυνο στο ρυθμιστικό πλαίσιο των υφιστάμενων μακροπροληπτικών πολιτικών.

Ακολουθώντας τη λογική συνέχεια μιας σειράς προβληματισμών, το προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνει μακροπροληπτικές πολιτικές για την ανάδειξη, οριοθέτηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών συστημικών κινδύνων, με γνώμονα την επίτευξη διττού στόχου, ήτοι την προστασία του περιβάλλοντος αφενός και την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος αφετέρου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
τραπεζικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο, δημόσιο τραπεζικό δίκαιο, ρύθμιση πιστωτικών ιδρυμάτων, ρύθμιση, πιστωτικά ιδρύματα, εποπτεία, ανάλυση κόστους οφέλους, προληπτικές πολιτικές, μακροπροληπτικές πολιτικές, μικροπροληπτικές πολιτικές, μακροπροληπτική ρύθμιση, μακροπρολητπική επίβλεψη, μικροπροληπτική ρύθμιση, μικροπροληπτική εποπτεία, περιβάλλον, δίκαιο περιβάλλοντος, περιβάλλον και οικονομία, περιβαλλοντική ρύθμιση, περιβαλλοντική προστασία, Επιτροπή Βασιλείας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
89

Dissertation_Panayota KARAGEORGI.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.