Περιβαλλοντικές χημικές ουσίες και καρκίνος του ουροποιητικού συστήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716656 474 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσέλα Σμαράγδα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Καβαντζάς, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Π. Νικολοπούλου-Σταμάτη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Α.Χ.Λάζαρης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντικές χημικές ουσίες και καρκίνος του ουροποιητικού συστήματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Περιβαλλοντικές χημικές ουσίες και καρκίνος του ουροποιητικού συστήματος
Περίληψη:
Οι κλιματολογικές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες ήταν πολλές και με σοβαρές και έως πρότινος, μη αναγνωρισμένες επιπτώσεις. Η επίδραση αυτή, έγινε αντιληπτή, όταν την ίδια περίοδο που η ρύπανση έγινε μέρος της καθημερινής, «σύγχρονης» ζωής, αυξηθήκαν κατακόρυφα πολλές ασθένειες και πολλές μορφές καρκίνου. Έχουν διενεργηθεί ποικίλες επιστημονικές έρευνες για την εξήγηση της αυξητικής αυτής τάσης, των «συγχρόνων ασθενειών», αλλά σε πολύ λίγες από αυτές βρέθηκαν συγκεκριμένοι υπαίτιοι παράγοντες ή/και γονίδια. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, η προσοχή στράφηκε στην επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανθρώπινη υγεία. Οι έρευνες αυτές, έγιναν πιο εντατικές τις τελευταίες δεκαετίες και μεγάλο μέρος αυτών, στράφηκε προς την μελέτη των περιβαλλοντικών χημικών ουσιών και των καρκίνων του ουροποιητικού συστήματος, καθώς οι καρκίνοι αυτοί έχουν αυξηθεί αρκετά και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την εξήγηση του φαινομένου αυτού. Μελετώνται διάφορες περιβαλλοντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή. Έχουν βρεθεί περιβαλλοντικοί χημικοί παράγοντες στενά συσχετιζόμενοι με την εμφάνιση και την επιθετικότητα καρκίνων, με τον αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα το κάπνισμα και τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Για τον καρκίνο του νεφρού δεν υπάρχουν τόσο ισχυρά επιστημονικά δεδομένα, αλλά συνεχίζουν να γίνονται έρευνες και όλο και περισσότεροι περιβαλλοντικοί χημικοί παράγοντες είναι υπό μελέτη. Ο καρκίνος του προστάτη, αποτελεί επίσης ένα ευρύ πεδίο ερευνών, με ενδείξεις αυξημένης συσχέτισης με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και με ποικίλες άλλες περιβαλλοντικές χημικές ουσίες, αν και ολοένα και περισσότερες έρευνες συνεχίζουν να διενεργούνται.
Ο σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να παραθέσει της περιβαλλοντικές χημικές ουσίες, στις οποίες οι άνθρωποι εκτίθενται κατά την διάρκεια της ζωής τους και την σχέση αυτών με τον καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβάλλον, Καρκίνος προστάτη , Καρκίνος ουροποιητικού, Καρκίνος νεφρού, Καρκίνος ουροδόχου κύστεως
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
145
Αριθμός σελίδων:
50

CELA SMARAGDA -master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.