Η παραβίαση των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων ως νόμιμος λόγος ευθύνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716699 580 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φακίτσας Λάμπρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής, Νομική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η παραβίαση των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων ως νόμιμος λόγος ευθύνης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η παραβίαση των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων ως νόμιμος λόγος ευθύνης
Περίληψη:
Η εργασία εξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θεμελιώνεται η ευθύνη από παραβίαση των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα ειδικότερα νομικά ζητήματα που άπτονται αυτού του προβληματισμού, όπως τον υπολογισμό της ζημίας, την αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, την παθητική και ενεργητική νομιμοποίηση. Επιπλέον, πραγματοποιεί μια συγκριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαίσιο (αρ. 23 του ν. 2472/1997) σε συνάρτηση με τις διατάξεις που προβλέπει ο νέος Κανονισμός 2016/679 (αρ. 82), που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στις 25.5.2018.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
προσωπικά δεδομένα, κανονισμός 2016/679, θεμελίωση ευθύνης, αποζημίωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
20
Αριθμός σελίδων:
39

Διπλωματική final.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.