Πληροφοριακό σύστημα οδοντιατρικής κλινικής με δυνατότητες πολυμεσικής επεξεργασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716891 214 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μακρής Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Α. Πικράκης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΠΑ.ΠΕΙ
Ι. Μαντάς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Α. Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πληροφοριακό σύστημα οδοντιατρικής κλινικής με δυνατότητες πολυμεσικής επεξεργασίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πληροφοριακό σύστημα οδοντιατρικής κλινικής με δυνατότητες πολυμεσικής επεξεργασίας
Περίληψη:
Η πρόοδος της επιστήμης της πληροφορικής τις τελευταίες δεκαετίες, έχει συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε όλο το φάσμα αυτών. Τα οφέλη του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και της ηλεκτρονικής οργάνωσης μιας δομής υγείας είναι πολλαπλά και έχουν πλέον αποδειχθεί με βεβαιότητα. Πέραν των παραπάνω πεδίων, η πληροφορική υγείας μπορεί να προσφέρει νέες μεθόδους διάγνωσης για το ιατρικό προσωπικό, που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών. Με αυτόν τον τρόπο η επιστήμη των υπολογιστών συνδέεται άμεσα και σταθερά με την ιατρική πράξη, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των ιατρών.
Η παρούσα διατριβή έχει στόχο τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος για χρήση σε οδοντιατρική κλινική. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα καλύψει τις ανάγκες τήρησης ηλεκτρονικού οδοντιατρικού φακέλου υγείας για κάθε ασθενή, με δυνατότητα αποθήκευσης των σχετικών πολυμεσικών αρχείων (ακτινογραφίες, εικόνες). Τα στοιχεία του φακέλου του ασθενούς χωρίζονται σε δημογραφικά, ιστορικό γενικής υγείας και οδοντιατρικό ιστορικό – σχέδια θεραπείας. Κάθε επίσκεψη του ασθενή στο ιατρείο αποκτά μια καινούρια εγγραφή στο οδοντιατρικό ιστορικό, όπου γίνεται η καταγραφή των διαγνώσεων, των οδοντιατρικών πράξεων και των σχεδίων θεραπείας. Μαζί με το οδοντιατρικό ιστορικό, αποθηκεύονται και τα αρχεία φωτογραφιών και ακτινογραφιών του ασθενούς.
Εκτός από αποθήκευση, τα αρχεία φωτογραφιών και ιδίως οι ακτινογραφίες μπορούν να υποστούν εμφάνιση και επεξεργασία, με σκοπό την ακριβή και ορθή διάγνωση των οδοντιατρικών παθήσεων. Στην επεξεργασία αυτή περιλαμβάνονται λειτουργίες όπως μεγέθυνση και σμίκρυνση, αντιστροφή χρωμάτων (αρνητικό), μεταβολή φωτεινότητας, αντίθεσης και γάμμα (gamma) της ακτινογραφίας. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, η εφαρμογή αποτελεί πλέον ισχυρό και αποτελεσματικό διαγνωστικό εργαλείο, με δυνατότητες που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από άλλες μεθόδους. Τα εργαλεία διάγνωσης και επεξεργασίας ακτινογραφιών που ενσωματώνονται στην παρούσα εφαρμογή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής και είναι στενά συνδεδεμένα με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου, υλοποιώντας άμεση και εύχρηστη αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών οδοντιατρικού φακέλου.
Το πληροφοριακό σύστημα θα καλύψει, τέλος, τις ανάγκες προγραμματισμού των εργασιών της κλινικής, τηρώντας το πρόγραμμα επεμβάσεων για πολλά ιατρεία - το κάθε ένα με οδοντιατρική έδρα - και για πολλούς οδοντιάτρους. Η διαχείριση προγράμματος εργασιών – ραντεβού είναι μια συνηθισμένη λειτουργία σε μια κλινική. Με τη χρήση της πληροφορικής, όμως, το σύνολο του ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού έχει άμεση, ταυτόχρονη και από πολλά σημεία, πρόσβαση στο πρόγραμμα εργασιών, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται λάθη και να επιτυγχάνεται ομαλή ροή λειτουργίας της κλινικής.
Το πληροφοριακό σύστημα είναι μια εφαρμογή για Windows, που βασίζεται σε βάση δεδομένων Microsoft Access και διεπαφή τεχνολογίας Microsoft .Net - Winforms. Η Access είναι κατεξοχήν εφαρμογή διαχείρισης βάσης δεδομένων της Microsoft, ενώ τα Windows είναι το de facto πρότυπο λειτουργικό σύστημα για χρήση γραφείου – ιατρείου. Ο προγραμματισμός της εφαρμογής είναι αντικειμενοστρεφής, και έγινε σε γλώσσα C#, σε περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Microsoft Visual Studio.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφοριακό σύστημα οδοντιατρικής κλινικής, Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, Οδοντιατρικός φάκελος, Επεξεργασία ακτινογραφίας, C#, Visual studio
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - Μακρής Χρήστος.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο