Ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων υπογείων θαλάμων και στύλων σε λατομείο μαρμάρου με χρήση αριθμητικής μεθόδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2718549 197 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαντέλλου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Κ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων υπογείων θαλάμων και στύλων σε λατομείο μαρμάρου με χρήση αριθμητικής μεθόδου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων υπογείων θαλάμων και στύλων σε λατομείο μαρμάρου με χρήση αριθμητικής μεθόδου
Περίληψη:
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται αναφορά των στοιχείων της περιοχής, όπως της μορφολογίας της περιοχής, αλλά και μια συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου. Παρατίθενται, επιπροσθέτως, οι τύποι της υπαίθριας εκμετάλλευσης κοιτασμάτων καθώς και οι μορφές των μετώπων όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την επιφανειακή ανοιχτή εκμετάλλευση. Μια προσπάθεια λεπτομερούς αποτύπωσης της γεωλογίας και της υδρογεωλογίας της περιοχής γίνεται στο κεφάλαιο 2. Η περιοχή δομείται κατά βάση από μεταμορφωμένα πετρώματα καθώς ανήκει στην λεγόμενη «Ροδοπική Μάζα» και υπάγεται στην εσωτερική τεκτονομεταμορφική ζώνη. Ο λατομικός χώρος δομείται από μάρμαρα της ενότητας Παγγαίου η οποία χαρακτηρίζεται από παχιά ανθρακική πλατφόρμα πάνω σε υπόβαθρο από γνευσίους. Τα μάρμαρα αυτά χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες, τα δολομιτικά και τα ασβεστικά μάρμαρα, τα οποία και έχουν μελετηθεί ως προς την ορυκτολογική τους σύσταση καθώς αποτελούν (ιδίως το δολομιτικό μάρμαρο) το κύριο αξιοποιήσιμο μάρμαρο χάρη στην σχεδόν παντελή απουσία τεφρού ασβεστιτικού υλικού. Όσον αφορά τον τεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής, αναφέρονται και τα δύο είδη της που παρατηρούνται στην περιοχή του λατομικού χώρου (ρηξιγενής και πτυχωσιγενής). Όσον αφορά τη ρηξιγενή τεκτονική της περιοχής αυτή περιλαμβάνει τα συστήματα ρηγμάτων που παρατηρούνται στον εν λόγω χώρο ενδιαφέροντος, τα συστήματα των διακλάσεων όπως αυτά αναγνωρίστηκαν στο λατομείο και τις ασυνέχειες σε πιο τοπική κλίμακα οι οποίες αποτυπώθηκαν κατά την εκμετάλλευση του μαρμάρου στους υπόγειους θαλάμους του λατομείου, ενώ στην πτυχωσιγενή τεκτονική έχουν συμπεριληφθεί και ορισμένα μικροτεκτονικά στοιχεία. Στο 4ο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται η σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των δύο κύριων ρηξιγενών ζωνών που είναι το Ρήγμα της Δράμας και η ρηξιγενής ζώνη Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή. Ακόμη, στο κεφάλαιο αυτό γίνονται κάποιες αναφορές σε ιστορικούς σεισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί. Η περιγραφή των αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης τάσεων και παραμορφώσεων εκσκαφών σε πετρώματα αλλά και της αριθμητικής μεθόδου των διακριτών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των τάσεων και των παραμορφώσεων των υπογείων θαλάμων και των στύλων κατά την υπόγεια εκμετάλλευση του μαρμάρου στο συγκεκριμένο λατομείο, γίνεται στο κεφάλαιο 5. Επιπλέον, τα στάδια κατασκευής του τρισδιάστατου μηχανικού μοντέλου με τη μέθοδο των διακριτών στοιχείων καθώς και τα αποτελέσματα αυτού, συνοδευόμενα από πλούσιο υλικό εικόνων, παρουσιάζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Στο τελευταίο κεφάλαιο 6, ανακεφαλαιώνονται συνοπτικά τα στοιχεία που έχουν προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της διπλωματικής εργασίας και αποτυπώνονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε όσον αφορά την στατικότητα του λατομικού χώρου έπειτα από την εξόρυξη των δύο ορόφων μαρμάρου (882-895m απόλυτο υψόμετρο) που έχει πραγματοποιηθεί έως τώρα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
υπόγεια εκμετάλλευση, γεωλογία, μάρμαρα, μικροτεκτονική, ανεμπόδιστη θλίψη, ασυνέχειες, σφήνες, σεισμικότητα, ευστάθεια, τεκτονικό μοντέλο, τάσεις, παραμορφώσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
98

Μaster ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.