Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ απόπτωσης και κατάτμησης του DNA στην ανδρική υπογονιμότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2720204 221 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πούλου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαστοράκος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ρουμπελάκη Μαρία, Λέκτορας, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ασβέστης Χαράλαμπος, Ιατρός
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ απόπτωσης και κατάτμησης του DNA στην ανδρική υπογονιμότητα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ απόπτωσης και κατάτμησης του DNA στην ανδρική υπογονιμότητα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συσχέτιση της ενεργοποίησης των κασπασών στον καταρράκτη της απόπτωσης με την ύπαρξη κατάτμησης του DNA των σπερματοζωαρίων σε δείγματα σπέρματος ανδρών που διερευνούνταν για υπογονιμότητα. Ελέγχθηκε επίσης η συσχέτιση της απόπτωσης με τις παραμέτρους του σπερμοδιαγράμματος, αλλά και η διαφορά του ποσοστού κατακερματισμού ανάμεσα σε ασθενείς με φυσιολογικές και παθολογικές παραμέτρους σπερμοδιαγράμματος. Εξετάστηκαν 61 δείγματα σπέρματος ασθενών ηλικίας 30 έως 56 ετών με σκοπό, είτε τη διερεύνηση της γονιμότητας, είτε την πραγματοποίηση κάποιου κύκλου IVF/ICSI. Για την αξιολόγηση του κατακερματισμού χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές: Sperm Chromatin Dispersion (SCD) και Terminal Uridine Nick–End Labeling (TUNEL), ενώ για την απόπτωση η τεχνική Fluorochrome-Labeled Inhibitors of Caspase (FLICA). Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Superior Performance Software System), Version 21. Βρέθηκε, πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της απόπτωσης και του κατακερματισμού (μέθοδος TUNEL) (r=0.307, p=0.032) και υψηλότερη μέση τιμή της απόπτωσης σε σχέση με τον κατακερματισμό (33.5% ± 11.5% έναντι 14.8% ± 9.9%) (p<0.000). Στη μελέτη ελέγχθηκε επίσης η συσχέτιση των βασικών παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος και της ενεργοποίησης των κασπασών, με στατιστικά σημαντική μόνο αυτή της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων (ρ=-0.292, p=0.024). Τέλος, βρέθηκε διαφορά στο ποσοστό κατακερματισμού του DNA όταν αυτό αξιολογήθηκε με τη μέθοδο SCD, μεταξύ των ασθενών με φυσιολογικές παραμέτρους (μέση τιμή ± τυπική απόκλιση: 17.8% ± 9.2%) και των ασθενών με παθολογικές παραμέτρους σπερμοδιαγράμματος (25.2% ± 13.4%) (p=0.032), ενώ με τη μέθοδο TUNEL η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Συμπερασματικά, η ανίχνευση των ενεργοποιημένων κασπασών (FLICA) σχετίζεται με το ποσοστό κατάτμησης του DNA των σπερματοζωαρίων (TUNEL) και μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί πιο αξιόπιστος δείκτης. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή μη αποπτωτικών σπερματοζωαρίων στα πλαίσια της εφαρμογής των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ώστε τα επιλεγμένα σπερματοζωάρια να έχουν ακέραιο γενετικό υλικό και καλή δυναμική γονιμοποίησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρική υπογονιμότητα, Απόπτωση, Κατάτμηση του DNA
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
238
Αριθμός σελίδων:
90
Poulou Dimitra Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο