Η ΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2721021 354 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
ΒΕΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Βρεττός Ιωάννης, Kαθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Kαθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Kαθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Δασκαλάκης Δημοσθένης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Γιαλαμάς Βασίλειος, Καθηγητής, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Ζαράνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.
Περίληψη:
Η διδακτορική αυτή διατριβή εξετάζει την έννοια της ιστορικής ενσυναίσθησης - η οποία ορίζεται ως η προσπάθεια για την κατανόηση του παρελθόντος μέσα από τις ενέργειες, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των δρώντων ιστορικών προσώπων και περιλαμβάνει τις δεξιότητες εκείνες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής, ώστε να προσεγγίζει με τη λογική, το συναίσθημα και τη φαντασία του θεμελιώδη στοιχεία του διαθέσιμου ιστορικού υλικού - καθώς και τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της στην διδασκαλία της ιστορίας στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Επιπλέον στόχοι της διατριβής είναι, η παρουσίαση των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων για την ενσυναίσθηση, των μοντέλων διδασκαλίας της, οι τρόποι εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, τα οφέλη από την τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τέλος η εννοιολογική αποσαφήνιση και η υλοποίηση (εφαρμογή στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου) ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με την χρήση των Τ.Π.Ε. μέσα από το οποίο επιχειρείται να αναπτυχθεί η ιστορική ενσυναίσθηση και η εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων και προτάσεων. Τέλος, ο ουσιαστικός σκοπός της διατριβής είναι να δείξει πως μέσω της ιστορικής ενσυναίσθησης οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πληρέστερα το παρελθόν, να αναγνωρίσουν την αξία του μαθήματος της Ιστορίας, να μάθουν να σκέπτονται κριτικά καθώς μπορούν να γίνουν άτομα με ανεπτυγμένη δημιουργική και κριτική σκέψη ως αυριανοί δημοκρατικοί πολίτες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδασκαλία
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορική ενσυναίσθηση, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτικό σενάριο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
181
Αριθμός σελίδων:
242

ΒΕΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.