Καταγραφή των στάσεων και των απόψεων του ενήλικου πληθυσμού της Ελλάδας για τον προληπτικό εμβολιασμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2721033 329 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Νικητοπούλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαριάννα Διομήδους, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ Νικόλαος Φώτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταγραφή των στάσεων και των απόψεων του ενήλικου πληθυσμού της Ελλάδας για τον προληπτικό εμβολιασμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καταγραφή των στάσεων και των απόψεων του ενήλικου πληθυσμού της Ελλάδας για τον προληπτικό εμβολιασμό
Περίληψη:
Σκοπός: Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί επίταση του αντιεμβολιαστικού κινήματος σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και αντίστοιχα μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης σε πολλές από αυτές. Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι επιδημίες ιλαράς που εμφανίστηκαν σε περιοχές της ευρωπαϊκής κοινότητας. Με την αφορμή αυτή θεωρήθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί η παρούσα εργασία, ώστε να διαπιστωθούν οι στάσεις του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα, όσον αφορά το θέμα του προληπτικού εμβολιασμού. Μέθοδος/υλικό: Στην έρευνα συμμετείχαν 408 ενήλικες άνδρες και γυναίκες από 18 έως 80 ετών, που διαμένουν στην Ελλάδα. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Η εργασία διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουάριος 2017 - Φεβρουάριος 2018. Η διανομή και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά, μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθήθηκε απλή τυχαία δειγματοληψία. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή SPSS Statistics.Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν το 93,9% είναι άτομα που έχουν εμβολιαστεί κατά το παρελθόν. Το 94,1% αποφασίζει να εμβολιαστεί την δική του προστασία, της οικογένειάς του, των γύρω του. Το 18,4% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αποφυγής των εμβολίων. Λίγο πιο πάνω από το 50% περίπου του συνόλου γνωρίζει ποια είναι τα συνιστώμενα εμβόλια με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού (53,9%) , καθώς και το αν διαθέται εμβολιαστική κάλυψη σε αυτά (54,2%). Το 87,7% θεωρεί ανεπαρκή την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα θέματα εμβολιασμού. Οι πηγές από τις οποίες αντλούν πληροφορίες τα άτομα είναι κυρίως ο οικογενειακός ιατρός σε ποσοστό 47,1%, το διαδίκτυο (24,5%), το ΚΕΕΛΠΝΟ (10,8%) και ο φαρμακοποιός (7,1%). Υπάρχουν άτομα που δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση (16.7%).Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο μειώνεται η εμβολιαστική κάλυψη που δηλώνουν ότι έχουν τα άτομα. Ακόμα, ότι όσο χαμηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο αυξάνεται η άγνοια των ατόμων ως προς την εμβολιαστική τους κάλυψη και τον τρόπο δράσης των εμβολίων. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για τη σωστή πληροφόρηση του κοινού, δίνοντας έμφαση στους λιγότερο εκπαιδευτικά καταρτισμένους και στις μεγαλύτερο ηλικιακά πληθυσμό, ώστε να κατανοήσουν οτι ο ότι ο προληπτικός εμβολιασμός συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή για την ασφάλεια και την ευημερία του ατόμου. Λέξεις κλειδιά: λοιμώδη νοσήματα, πρόληψη, εμβολιασμός, ανοσοποίηση, εμβόλια, Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, ΚΕΕΛΠΝΟ, επιδημίες, πανδημίες, προληπτικός εμβολιασμός.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λοιμώδη νοσήματα, Πρόληψη, Εμβολιασμός, Ανοσοποίηση, Εμβόλια, Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, ΚΕΕΛΠΝΟ, Επιδημίες, Πανδημίες, Προληπτικός εμβολιασμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
65

ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.