ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2721037 320 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ντάλλα Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΔΙΔΩ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, Ε. Κ . Π. Α
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, Ε. Κ. Π. Α
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΡΙΛΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, Ε. Κ. Π. Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ
Περίληψη:
Η νόσος του Alzheimer (AD) και η νόσος του Parkinson (PD) είναι κοινές νευροεκφυλιστικές διαταραχές. Τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά της AD περιλαμβάνουν τις εξωκυττάριες εναποθέσεις πεπτιδίου του αμυλοειδούς (Αβ) και τους νευροϊνιδιακούς κόμβους (NFTs). Το πεπτίδιο του αμυλοειδούς, αποτελεί προϊόν πρωτεολυτικής επεξεργασίας της Πρόδρομης Πρωτεΐνης του αμυλοειδούς. Η πλήρους μήκους ΑΡΡ είναι μία διαμεμβρανική τύπου Ι πολυπεπτιδική πρωτεΐνη, που καλύπτει τη λιπιδική διπλοστοιβάδα με μια ακολουθία περίπου 25 αμινοξέων. Η πρωτεολυτική επεξεργασία της ΑΡΡ περιλαμβάνει τη δράση των β- και γ- εκκριτασών. Μέσω της δραστηριότητάς τους, παράγεται το πεπτίδιο του αμυλοειδούς, ενώ η α-εκκριτάση αποτρέπει την παραγωγή Αβ με πέψη της APP εντός της περιοχής του αμυλοειδούς. Τα σωμάτια Lewy, είναι ένα ιστοπαθολογικό χαρακτηριστικό της PD. Είναι ενδοκυττάρια έγκλειστα, που προέρχονται από τον εκφυλισμό των ντοπαμινεργικών νευρώνων και αποτελούνται κυρίως από α-συνουκλεϊνη (ASYN). Η L-Dopa αποκαρβοξυλάση (DDC) είναι ένα ένζυμο που καταλύει την αποκαρβοξυλίωση της L-3,4-διϋδροξυφαινυλαλανίνης (L-Dopa) σε ντοπαμίνη (DA). Τα εναλλακτικά γεγονότα συρραφής οδηγούν στην παραγωγή πολλαπλών ανθρώπινων DDC ισομορφών. Η DDC έχει εμπλακεί σε πολλές παθολογικές καταστάσεις, όπως πολλαπλές νεοπλασίες και νευροεκφυλιστικές διαταραχές. Αυξανόμενο πλήθος ερευνών δείχνουν την ύπαρξη κοινών μοριακών μηχανισμών στην ανάπτυξη της AD και της PD. Οι μεταβολές στο ντοπαμινεργικό σύστημα είναι σημαντικές στην παθογένεση της PD. Τελευταία, πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν την εμπλοκή της DA και στην AD. Συγκεκριμένα, έρευνες αναφέρουν ότι η ρύθμιση της παραγωγής της DA διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στα συμπτώματα της γνωστικής εξασθένησης της AD και ενδεχομένως μεταβάλλει την πρωτεολυτική επεξεργασία της APP.
Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της εργασίας μας ήταν να μελετήσουμε την επίδραση της έκφρασης της ανθρώπινης DDC και των ισομορφών αυτής, στην έκφραση της πλήρους μήκους APP, καθώς και στον μεταβολισμό της. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε κύτταρα ωοθήκης κινέζικου χάμστερ που εκφράζουν σταθερά την πλήρους μήκους DDC, καθώς και τις ισομορφές DDC-3 και Αlt-DDC, με ή χωρίς τη χορήγηση εξωγενών παραγόντων (DA, carbidopa, STS). Τα αποτελέσματά μας έδειξαν, ότι η έκφραση της πλήρους μήκους ΑΡΡ τροποποιείται από την DDC και τις ισομορφές της. Περαιτέρω, η πρωτεολυτική επεξεργασία της ΑΡΡ φαίνεται να μεταβάλλεται δραματικά, παρουσία της πλήρους μήκους DDC και των συντετμημένων ισομορφών. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν έναν πιθανό ρόλο των ισομορφών DDC στην αμυλοειδογενή και καρβοξυτελική επεξεργασία της ΑΡΡ, στη δημιουργία υψηλομοριακών συμπλόκων αυτής, καθώς και στην έκφραση της πλήρους μήκους APP και προτείνουν έναν νέο ρόλο του ενζύμου βιοσύνθεσης της DA στην AD. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματά μας συνηγορούν και προσθέτουν νέα δεδομένα στην ύπαρξη κοινών μοριακών και βιοχημικών μηχανισμών στην παθογένεση νευροεκφυλιστικών νόσων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νευροεκφυλιστικές νόσοι, Aποκαρβοξυλάση της L- DOPA (DDC), Νόσος του Alzheimer (AD), Νόσος του Parkinson (PD), Πρόδρομη Πρωτεΐνη του Αμυλοειδούς (APP).
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
319
Αριθμός σελίδων:
134

Ntalla Christina_Ντάλλα Χριστίνα.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-03-28.