Γονεϊκό στρες και στρατηγικές διαχείρισής του σε οικογένειες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με προβλήματα συμπεριφοράς: Μια συγκριτική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2721042 579 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χαλβαντζής Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Σιδερίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γονεϊκό στρες και στρατηγικές διαχείρισής του σε οικογένειες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με προβλήματα συμπεριφοράς: Μια συγκριτική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γονεϊκό στρες και στρατηγικές διαχείρισής του σε οικογένειες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με προβλήματα συμπεριφοράς: Μια συγκριτική μελέτη
Περίληψη:
Η παρουσία των μαθησιακών δυσκολιών σε ένα ή περισσότερα παιδιά μιας οικογένειας συχνά αποτελεί την αιτία εμφάνισης γονεϊκού στρες, γεγονός που επηρεάζει την άποψη που συγκροτεί ο γονέας για την επάρκειά του, την αλληλεπίδραση με το παιδί του καθώς και την ευκολία ανατροφής του παιδιού αυτού. Η συνύπαρξη προβλημάτων στη συμπεριφορά και τις κοινωνικές δεξιότητες, σε συνδυασμό με το γνωστικό/μαθησιακό προφίλ του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες δυσχεραίνει την προσπάθεια για υιοθέτηση υγειών στρατηγικών διαχείρισης του στρες στο οικογενειακό πλαίσιο. Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν παράμετροι, που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τα επίπεδα του γονεϊκού στρες παράλληλα με την εξέταση των προβλημάτων συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικής προσαρμοστικότητας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ, διερευνήθηκαν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Στην έρευνα συμμετείχαν 193 γονείς: 109 γονείς παιδιών με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες και 84 γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, που περιλάμβανε τη Σύντομη Μορφή της Κλίμακας Γονεϊκού Στρες μεταφρασμένη στα ελληνικά (Abidin, 1995), την Κλίμακα Παιδικής Συμπεριφοράς της Eyberg (Eyberg & Pincus, 1999) την Κλίμακα F-COPES (Gouva, Dragioti, Konstanti, Kotrotsiou & Koulouras, 2016) και ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων. προέκυψαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του γονεϊκού στρες ανάμεσα στις δύο ομάδες καθώς και στις επιμέρους διαστάσεις της παιδικής συμπεριφοράς σε συνάρτηση με την επίδραση του κοινωνικού-οικονομικού επιπέδου των συμμετεχόντων. Προέκυψαν, επίσης, μέτριες συσχετίσεις των προβλημάτων συμπεριφοράς με τις επιμέρους διαστάσεις του γονεϊκού στρες σε συνδυασμό με ένα προβλεπτικό μοντέλο του γονεϊκού στρες βασισμένο στα προβλήματα παιδικής συμπεριφοράς. Διαφορές προέκυψαν, επίσης, και στις στρατηγικές διαχείρισης του στρες στο οικογενειακό πλαίσιο ανάμεσα στις δύο υπό εξέταση ομάδες, ή διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα και τις επιμέρους ταξινομήσεις των μαθησιακών δυσκολιών.
Λέξεις-κλειδιά:
Γονεϊκό Στρες, Μαθησιακές Δυσκολίες, Παιδική Συμπεριφορά, Στρατηγικές Διαχείρισης Στρες, Φύλο και Γονεϊκό Στρες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
222
Αριθμός σελίδων:
127
Διπλωματική Χαλβαντζής Γεώργιος, 215090.pdf (1020 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο