Συσχέτιση επιπέδων αυτοαποτελεσματικότητας με τα επίπεδα χιούμορ ως προς τη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2722533 259 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κούρκουλου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Σταμάτιος-Αλέξανδρος ,Επίκουρος Καθηγητής ,ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση επιπέδων αυτοαποτελεσματικότητας με τα επίπεδα χιούμορ ως προς τη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση επιπέδων αυτοαποτελεσματικότητας με τα επίπεδα χιούμορ ως προς τη
διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων
Περίληψη:
Το χιούμορ και οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας είναι δύο παράγοντες
που χρησιμοποιούνται συνδυαστικά από τα άτομα για την διαχείριση ποικίλων
καταστάσεων, που μπορούν να αποβούν αγχογόνες. Η υψηλή αίσθηση του χιούμορ και οι
υψηλές προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας είναι σπουδαία εργαλεία για την
αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, καθώς, όταν χρησιμοποιείται το χιούμορ και
κάποιος είναι πεποισμένος για τις ικανότητές του, το άγχος γίνεται διαχειρίσιμο. Σκοπός
της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη συσχέτιση των επιπέδων
αυτοαποτελεσματικότητας με τα επίπεδα χιούμορ ως προς τη διαχείριση ποικίλων,
αγχογόνων καταστάσεων. Οι αγχογόνες αυτές καταστάσεις, στην περίπτωση των εφήβων
που εξετάζεται, δημιουργούνται από την προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν δύσκολες
καταστάσεις της καθημερινότητάς τους, είτε κοινωνικές, είτε μαθησιακές, είτε
ψυχολογικές. Επιμέρους στόχο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της επίδρασης
ορισμένων δημογραφικών μεταβλητών στο χιούμορ και την αυτοαποτελεσματικότητα.
Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 200 μαθητές, που φοιτούν στις τρεις τάξεις του
Γυμνασίου. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν η Coping Humor των Martin και Lefcourt
(1983) και η Scale Self-efficacy Scale των Sherer, Maddux, Mercandante, PrenticeDunn,
Jacobs και Rogers (1982). Από τα αποτελέσματα έγινε φανερό ότι υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στις κλίμακες του χιούμορ, της γενικής
αυτοαποτελεσματικότητας και της ειδικής αυτοαποτελεσματικότητας ως προς το φύλο,
τον αριθμό των αδελφών αγοριών και την τάξη φοίτησης. Τέλος, διαπιστώθηκε η θετική
συσχέτιση της γενικής αυτοαποτελεσματικότητας και της ειδικής
αυτοαποτελεσματικότητας, όπως και η συσχέτιση της βαθμολογίας με το σκορ της
κλίμακας του χιούμορ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
χιούμορ, προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας, γενική και ειδική αυτοαποτελεσματικότητα, αγχογόνες καταστάσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
190
Αριθμός σελίδων:
108
Ιωάννα Κούρκουλου.pdf (505 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο