Η Σχέση ανάμεσα στην Αυτοσυμπόνια, την Ικανοποίηση από τη Συμπόνια, την Κόπωση Συμπόνιας και την Ψυχική Ανθεκτικότητα σε Δείγμα Ελλήνων Θεραπευτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2725618 375 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ευθυμιάδου Ευρώπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Σχέση ανάμεσα στην Αυτοσυμπόνια, την Ικανοποίηση από τη Συμπόνια, την Κόπωση Συμπόνιας και την Ψυχική Ανθεκτικότητα σε Δείγμα Ελλήνων Θεραπευτών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Σχέση ανάμεσα στην Αυτοσυμπόνια, την Ικανοποίηση από τη Συμπόνια, την Κόπωση Συμπόνιας και την Ψυχική Ανθεκτικότητα σε Δείγμα Ελλήνων Θεραπευτών
Περίληψη:
Η άσκηση της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ψυχικά απαιτητικό επάγγελμα, καθώς η φροντίδα που επιδεικνύουν οι θεραπευτές προς τους εξυπηρετούμενούς τους μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή αποτελέσματα τόσο στην ψυχολογική τους ευεξία όσο και στην ικανότητά τους να δουλεύουν αποτελεσματικά. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη μελέτη των παραγόντων εκείνων που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην προώθηση της ψυχολογικής ευεξίας των επαγγελματιών, προστατεύοντάς τους από τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η εργασία τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της σχέσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αυτοσυμπόνιας, της ικανοποίησης από τη συμπόνια και της κόπωσης της συμπόνιας, η οποία περιλαμβάνει την επαγγελματική εξουθένωση και το δευτερογενές τραυματικό στρες που μπορεί να βιώσουν οι θεραπευτές. Ελέγχθηκε, επίσης, εάν η αυτοσυμπόνια και η ικανοποίηση από τη συμπόνια προβλέπουν την ψυχική ανθεκτικότητα και εάν η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να προβλέψει χαμηλά επίπεδα κόπωσης της συμπόνιας. Το δείγμα αποτελούσαν 93 (70 γυναίκες και 23 άντρες) θεραπευτές και θεραπεύτριες που εργάζονται στην Ελλάδα, με μέσο όρο ηλικίας τα 37,4 έτη. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς. Τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων έδειξαν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα, η αυτοσυμπόνια και η ικανοποίηση από τη συμπόνια συσχετίζονται θετικά στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους και συσχετίζονται αρνητικά στατιστικώς σημαντικά με την κόπωση της συμπόνιας. Επίσης βρέθηκε πως η αυτοσυμπόνια και η ικανοποίηση από τη συμπόνια προβλέπουν την ψυχική ανθεκτικότητα, αλλά και ότι τα υψηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας προβλέπουν χαμηλά επίπεδα κόπωσης της συμπόνιας. Μία ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι ότι η αυτοσυμπόνια και η ικανοποίηση από τη συμπόνια λειτουργούν προστατευτικά για τους θεραπευτές συμβάλλοντας στην ψυχική τους ανθεκτικότητα και παράλληλα η ψυχική ανθεκτικότητα λειτουργεί προστατευτικά για τους θεραπευτές, προστατεύοντάς τους από τα αρνητικά αποτελέσματα της κόπωσης της συμπόνιας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Θετική Ψυχολογία, Θεραπευτές, Ψυχική Ανθεκτικότητα, Αυτοσυμπόνια, Ικανοποίηση από τη συμπόνια, Κόπωση συμπόνιας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
55
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ.pdf (847 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο