Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριστικά της Νεανικής Παραβατικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2726036 350 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαζαφείρη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Αλέξανδρος- Σταμάτιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριστικά της Νεανικής Παραβατικότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριστικά της Νεανικής Παραβατικότητας
Περίληψη:
Η νεανική παραβατικότητα είναι ένα σύγχρονο, παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο που λόγω αφενός των ευρύτατων διαστάσεων που έχει λάβει και αφετέρου της ιδιαιτερότητας της παιδικής, εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των έγκλειστων νέων στο κατάστημα κράτησης του Αυλώνα, ηλικίας 18-22 ετών, οι οποίοι διέπραξαν αδικήματα, όσο ήταν ακόμα ανήλικοι. Σκοπός της έρευνας αποτέλεσε η παρουσίαση ορισμένων δυσμενών εμπειριών της παιδικής ηλικίας πριν από τη διάπραξη της παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα αξιολογήθηκε η αυτοεικόνα τους και το επίπεδο ικανοποίησης της ζωής τους συνολικά μέσα από αυτοαναφορές των ίδιων των κρατουμένων. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 120 άντρες νεαρούς παραβάτες, που ξεκίνησαν την παραβατικότητα πριν από τα 18 έτη. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: το “The Big Five Inventory”, η κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg, το ερωτηματολόγιο γενικής υγείας των 12 ερωτήσεων, η κλίμακα του νοήματος της ζωής και ένας κατάλογος δημογραφικών στοιχείων και γεγονότων ζωής. Από τα αποτελέσματα έγινε φανερό ότι οι νεαροί παραβάτες, συνήθως, προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, εμφανίζουν ελλιπή εκπαίδευση, έχουν βιώσει δυσμενείς εμπειρίες κατά την παιδική τους ηλικία και συναναστρέφονται με άλλους παραβατικούς συνομηλίκους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι αναφορικά με την προσωπικότητά τους είναι ικανοποιητικά ευσυνείδητοι, συγκαταβατικοί και συναισθηματικά ανεκτικοί, μέτρια εξωστρεφείς, ενώ εμφανίζουν μειωμένη εφευρετικότητα και δεκτικότητα για νέες εμπειρίες. Βιώνουν ψυχική δυσφορία, λόγω της απουσίας νοήματος και σκοπού στη ζωή τους, ενώ παράλληλα αναζητούν κάτι ή κάποιον που θα δώσει νόημα στη ζωή τους. Ωστόσο, η αυτοεκτίμησή τους βρέθηκε φυσιολογική. Τέλος, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα συζητηθούν στο πλαίσιο διατύπωσης προτάσεων για μελλοντική έρευνα σχετικά με τη μείωση και καταστολή του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
νεανική παραβατικότητα, ανήλικοι, έφηβοι, προσωπικότητα, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες- κινδύνου, δυσμενείς παιδικές εμπειρίες, αυτοεικόνα, νόημα ζωής
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
521
Αριθμός σελίδων:
223

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_FINAL.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.