Μέτρηση μορίων απόπτωσης στον ορό του αίματος παιδιών με σπασμούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2728269 226 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-30
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πριμικύρης Παναγιώτης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γουργιώτης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Τσολιά Μαρία, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γαρούφη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Βάρτζελης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σπυρίδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σολδάτου Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ξεπαπαδάκη Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση μορίων απόπτωσης στον ορό του αίματος παιδιών με σπασμούς
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέτρηση μορίων απόπτωσης στον ορό του αίματος παιδιών με σπασμούς
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε τα επίπεδα της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2 και της προαποπτωτικής κασπάσης-9 στον ορό του αίματος 118 παιδιών και εφήβων, εκ των οποίων 82 ασθενείς έπασχαν από ιδιοπαθή επιληψία και 36 ασθενείς είχαν εκδηλώσει ένα ή δύο πρώτα επεισόδια κρίσεων τον τελευταίο μήνα πριν την αιμοληψία. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν βάσει του τύπου των κρίσεων, αριθμού κρίσεων, έλεγχο ή μη αυτών. Tα επίπεδα ορού αίματος στους ασθενείς συγκρίθηκαν με αυτά ομάδας 30 υγιών μαρτύρων και διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της Bcl-2 (p=0,0001) αλλά όχι της κασπάσης-9 (p=0,987). Για κάθε αύξηση της Bcl-2 κατά 1ng/ml πάνω από την τιμή 12,76 ng/ml (πάνω από δύο σταθερές αποκλίσεις από τη μέση τιμη της Bcl-2 στην ομάδα των μαρτύρων) η πιθανότητα του παιδιού να ανήκει στην ομάδα των ασθενών αυξάνεται κατά 12%. Τα επίπεδα της Bcl-2 στο αίμα αποτελούν συνεπώς ενα δυνητικό διαγνωστικό μοριακό βιολογικό δείκτη (βιοδείκτη) για τους ενεργούς σπασμούς και την επιληψία. Τετραπλάσια τιμή των επιπέδων της Bcl-2 στο αίμα διαπιστώθηκε στις γενικευμένες και στις εστιακές σύνθετες εξωκροταφικές κρίσεις σε σύγκριση με τους άλλους τύπους κρίσεων, αν και στατιστικά μη σημαντική η διαφορά λόγω του μεγάλου μεγέθους των τυπικών αποκλίσεων. Στατιστικά σημαντική διαφορά των επιπέδων της Βcl-2 αλλά όχι της κασπάσης-9 διαπιστώθηκε στη σύγκριση μεταξύ των εστιακών σύνθετων εξωκροταφικών κρίσεων και των εστιακών απλών κινητικών κρίσεων (p=0,047), όπως επίσης στη σύγκριση μεταξύ των εστιακών σύνθετων εξωκροταφικών κρίσεων και όλων των κροταφικών κρίσεων μαζί (p=0,034). Δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων Bcl-2 και κασπάσης-9 στον ορό του αίματος των ασθενών με το φύλο, ηλικία, διάρκεια επιληψίας, αριθμό κρίσεων ανά μήνα και συνολικό αριθμό κρίσεων ανεξαρτήτως διάρκειας.
Τα επίπεδα της κασπάσης-9 ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένα στους ασθενείς με δύο ή περισσότερα επεισόδια κρίσεων το μήνα σε σύγκριση με εκείνους με ένα επεισόδιο τον μήνα (p=0,048). Μετά από υποτροπή κρίσεως (σε ασθενείς προηγουμένως υπό έλεγχο), τα επίπεδα των Bcl-2 και κασπάσης-9 αυξήθηκαν οξέως και παράλληλα σε σύγκριση με τους χωρίς έλεγχο κρίσεων ασθενείς. Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα της Bcl-2 και της κασπάσης-9 μεταξύ των ασθενών χωρίς έλεγχο των κρίσεων, με έλεγχο των κρίσεων και σε αυτούς με μονήρη υποτροπή μετά από έλεγχο. Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών υπό και χωρίς φαρμακοθεραπεία (p=0,170 και p=0,072 αντίστοιχα).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Απόπτωση, Bcl-2, Κασπάση-9, Επιληψία, Παιδιά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
220
Αριθμός σελίδων:
147
Panagiotis Primikiris Phd.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο