Ο ρόλος της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης και των Συστημάτων Αμοιβών στην ικανοποίηση των εργαζομένων στις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2729729 175 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ντεμπέλη Μαρία-Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης και των Συστημάτων Αμοιβών στην ικανοποίηση των εργαζομένων στις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης και των Συστημάτων Αμοιβών στην ικανοποίηση των εργαζομένων στις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις σημαντικότερες θεωρίες κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων και να διερευνήσει το βαθμό ικανοποίησης και τα κίνητρα του προσωπικού. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι θεωρίες των κινήτρων συμπεριφοράς και οι θεωρίες συμπεριφοράς και προσωπικότητας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτεταμένη ανάλυση των θεωριών κινήτρων ανθρώπινου δυναμικού. Η θεωρία των αναγκών της ιεραρχίας του Maslow, η θεωρία κινητοποίησης του Alderfer ERG, η θεωρία των Mc Cleland για τις ανάγκες, η θεωρία του Herzberg και η θεωρία του McGregor για το X & Y. Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχει μια θεωρητική αναφορά στο σύστημα αμοιβών και το πώς επηρεάζει την ικανοποίηση από την εργασία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
κίνητρο, εργαζόμενοι, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ανταμοιβές, οργανωτική δικαιοσύνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
108
Αριθμός σελίδων:
82

Μαριάννα Ντεμπέλη.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.