Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα και την ενσωμάτωση των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)- Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας (ΥΛΑ) στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2732713 515 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καρανάνα Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Αλέξανδρος- Σταμάτιος, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Αλευριάδου Αναστασία, Αναπληρωτής Πρύτανης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα και την ενσωμάτωση των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)- Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας (ΥΛΑ) στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα και την ενσωμάτωση των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)- Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας (ΥΛΑ) στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση και η ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στις γενικές τάξεις αποτελεί ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολικό περιβάλλον, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η διαφορετικότητα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων, με ισότητα και με πλήρη αποδοχή τους.
Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση των απόψεων και πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την ένταξη μαθητών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος – υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό (ΔΑΦ-ΥΛΑ) (AHD-HFA) στις γενικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην εργασία γίνεται πρωτογενής έρευνα, τόσο με διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ένταξη των μαθητών με AHD-HFA, όσο και με ανάλυση των παραμέτρων του σχολικού κλίματος, όπως το αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί.
Από την πρωτογενή έρευνα διαπιστώνεται ότι το σχολικό κλίμα υστερεί σε αρκετές παραμέτρους, όπως η συνεργασία των εκπαιδευτικών, η συμμετοχή τους στις αποφάσεις και η προσωποποιημένη εξέταση των αναγκών των μαθητών, στοιχεία που είναι απαραίτητα στη διαμόρφωση ενός θετικού υγιούς και ενισχυτικού σχολικού κλίματος. Επίσης, διαπιστώνεται ότι το σχολείο αποτελεί, σε σημαντικό βαθμό, ένα κλειστό περιβάλλον, με αποκλεισμούς και διακρίσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι θετικές, σε όλες τις διαστάσεις της, δηλαδή αναφορικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές με ήπιες διαταραχές, τις πεποιθήσεις τους αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης και τις απόψεις τους αναφορικά με τον ρόλο και τις λειτουργίες του εκπαιδευτικού όσον αφορά στη συνεκπαίδευση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ένταξη, συμπεριληπτική εκπαίδευση, διαταραχή αυτιστικού φάσματος – υψηλής λειτουργικότητας αυτισμός (ΔΑΦ-ΥΛΑ)
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
130

KAΡΑΝΑΝΑΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_FINAL_29.3.pdf
1022 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.