ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738576 497 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σιούτη Ζωή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστασία Τσαμπαρλή, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καλλιόπη Κουνενού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογίας
Φιλία Ίσαρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Περίληψη:
Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δυσμενώς την ελληνική κοινωνία. Ο δραστικός περιορισμός του οικογενειακού εισοδήματος και η συρρίκνωση των θεσμικών πλεγμάτων στήριξης έχουν άμεσο αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, αντίκτυπο, που συχνά οδηγεί τα μέλη αυτής στη βίωση στρεσογόνων συναισθημάτων. Σχετικές μελέτες αναδεικνύουν τη σημασία των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των ατόμων (Madianos, Alexiou, Patelakis, & Economou, 2014 ∙ Walker, 2011). H παρούσα έρευνα μελετά τη γονικότητα των οικογενειών με παιδί με νοητική αναπηρία στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, εστιάζει α) στο πως οι γονείς νοημοτοδοτούν την οικονομική κρίση και β) αν και πώς η νοηματοδότηση αυτή συνδέεται με τη γνωστική αναπαράσταση της αναπηρίας. Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος γονείς-φροντιστές (Ν=8) ενήλικων ατόμων με νοητική αναπηρία. Η μέθοδος παραγωγής δεδομένων στην ποιοτική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένης συνέντευξης (ανοιχτού και κλειστού τύπου), η οποία περιελάμβανε ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων (Σ=17). Η μέθοδος ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων που επιλέχθηκε ήταν η θεματική ανάλυση με φαινομενολογική εστίαση. Μέσα από την ανάλυση αναδύχθηκαν έξι (6) κύριες θεματικές ενότητες: «καθημερινές ανάγκες- οικονομικές απαιτήσεις», «σχεσιακό σύστημα οικογένειας», «κοινωνικό δίκτυο», «πλέγματα στήριξης», «κοινωνική περιθωριοποίηση και οικονομική κρίση» και «δυσκολία προβολής στο μέλλον». Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει την νοητική αναπαράσταση της εμπειρίας της κρίσης και της γονικότητας των παιδιών με νοητική αναπηρία, επιβεβαιώνοντας την ερευνητική μας υπόθεση. Τα ευρήματα αυτά είναι συνεπή με αντίστοιχα ευρήματα σχετικών ποσοτικών μελετών, οι οποίες αναφέρουν ότι η οικονομική κρίση είναι συνυφασμένη με υψηλά επίπεδα δυσφορικού στρες και με αίσθημα απογοήτευσης στις οικογένειες (Baxter, Cummins, & Yiolitis, 2000).
Λέξεις-κλειδιά:
Γονικότητα και αναπηρία, αναπηρία και οικονομική κρίση, γονικότητα και οικονομική κρίση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
67
Αριθμός σελίδων:
92
Διπλωματική Εργασία_Οικονομική Κρίση και Γονικότητα Παιδιών με Νοητική Αναπηρία της Ζωής Σιούτη.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο