Γονική αποδοχή-απόρριψη και το στυλ διαπροσωπικών σχέσεων του ατόμου: Ποιος ο ρόλος των πέντε τομέων των γνωστικών σχημάτων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738654 208 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γεωργιοπούλου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γονική αποδοχή-απόρριψη και το στυλ διαπροσωπικών σχέσεων του ατόμου: Ποιος ο ρόλος των πέντε τομέων των γνωστικών σχημάτων.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γονική αποδοχή-απόρριψη και το στυλ διαπροσωπικών σχέσεων του ατόμου: Ποιος ο ρόλος των πέντε τομέων των γνωστικών σχημάτων.
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του στυλ διαπροσωπικών σχέσεων που συνάπτει το άτομο στην ενήλικη ζωή. Ένας παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο που σχετίζεται το άτομο με τους άλλους είναι η γονική αποδοχή-απόρριψη. Στην συγκεκριμένη μελέτη επιχειρήσαμε να ελέγξουμε την επίδραση της ενθυμούμενης γονικής απόρριψης στο στυλ διαπροσωπικών σχέσεων του ατόμου, μέσω της διαμεσολαβητικής επίδρασης των πρώιμων δυσλειτουργικών σχημάτων. Το δείγμα μας αποτελείται από 1657 (1009 γυναίκες και 648 άνδρες) νεαρούς ενήλικες φοιτητές με μέσο όρο ηλικίας 21,8 έτη. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των δεδομένων αξιολογούσαν την γονική αποδοχή-απόρριψη, τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και το στυλ των διαπροσωπικών σχέσεων. Αρχικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υψηλά επίπεδα ενθυμούμενης γονικής απόρριψης οδηγούν σε πιο δυσλειτουργικά στυλ διαπροσωπικών σχέσεων στην ενήλικη ζωή. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διαμεσολάβησης με το στατιστικό πρόγραμμα PROCESS. Η ανάλυση διαμεσολάβησης έδειξε ότι υπάρχει πλήρης διαμεσολάβηση των πρώιμων δυσλειτουργικών σχημάτων, στη σχέση ανάμεσα στη γονική απόρριψη και το δυσλειτουργικό στυλ διαπροσωπικών σχέσεων. Επίσης, βρέθηκε πλήρης διαμεσολάβηση της κατηγορίας αποσύνδεση/απόρριψη στη σχέση πατρικής απόρριψης και στυλ διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και της κατηγορίας ανεπαρκής αυτονομία και επίδοση στη σχέση ανάμεσα στη μητρική απόρριψη και το στυλ διαπροσωπικών σχέσεων. Τέλος, φάνηκε ότι οι άνδρες αντιλαμβάνονται πιο απορριπτικούς τους γονείς και αναφέρουν πιο δυσλειτουργικά σχήματα σε σχέση με τις γυναίκες. Από την άλλη οι γυναίκες φαίνεται να παρουσιάζουν πιο δυσλειτουργικά στυλ διαπροσωπικών σχέσεων σε σχέση με τους άνδρες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά: γονική απόρριψη, πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα, πέντε τομείς γνωστικών σχημάτων, στυλ διαπροσωπικών σχέσεων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
76

1522393586052_Διπλωματική Εργασία-Γεωργιοπούλου Αναστασία.pdf
950 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.