Η ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ενός προγράμματος ψυχολογικής συμβουλευτικής γυναικών, που πάσχουν από τη χρωμοσωμική διαταραχή turner

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738663 326 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δάβαρη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραδήμας Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιοβαζολιάς Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καλλινικάκη Θεανώ, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ενός προγράμματος ψυχολογικής συμβουλευτικής γυναικών, που πάσχουν από τη χρωμοσωμική διαταραχή turner
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ενός προγράμματος ψυχολογικής συμβουλευτικής γυναικών, που πάσχουν από τη χρωμοσωμική διαταραχή turner
Περίληψη:
η διάγνωση μιας σοβαρής χρόνιας ασθένειας συχνά προκαλεί δυσκολίες προσαρμογής που σχετίζονται με αύξηση των επιπέδων του άγχους και την εδραίωση ορισμένων δυσπροσαρμοστικών πεποιθήσεων στον ασθενή γύρω από την νόσο του. στο πλαίσιο αυτό, στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να διαπιστωθεί το αν μια μεικτή ομαδική παρέμβαση ψυχολογικής συμβουλευτικής είναι αποτελεσματική στη μείωση του άγχους καθώς και την αλλαγή των δυσπροσαρμοστικών αντιλήψεων. αναλυτικότερα, αυτή η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση χαρακτηριζόταν από τις βασικές ιδέες του συμπεριφορισμού καθώς και από την υλοποίηση τόσο ατομικών, όσο και ομαδικών συνεδριών. διενεργήθηκαν συνολικά πέντε (5) ομαδικές συναντήσεις των πενήντα (50) περίπου λεπτών η κάθε μια καθώς και τρεις (3) ατομικές συνεδρίες. για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια stai και b-ipq στην αρχή και το τέλος των συνεδριών. αυτά τα ερωτηματολόγια αναλύθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των συγγραφέων τους, με εστίαση στις μεταβλητές άγχος και δυσπροσαρμοστικές πεποιθήσεις. οι τελευταίες ήταν οι βασικές μεταβλητές της παρούσας έρευνας. στόχος της χορήγησης των ερωτηματολογίων σε δυο χρονικές στιγμές ήταν να εξακριβωθεί, εάν υπήρχαν διαφορές πριν και μετά τη λήξη της παρέμβασης. από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε, ότι το πρόγραμμα δεν ήταν αποτελεσματικό στη μείωση των επιπέδων άγχους των γυναικών με το σύνδρομο turner, αφού δυο (2) από τις συνολικα τρεις (3) γυναίκες σημείωσαν αύξηση στα ποσοστά τόσο στο ερωτηματολόγιο stai, όσο και στο ερωτηματολόγιο b-ipq. αντίθετα, διαπιστώθηκε, πως η παρέμβαση ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στην τροποποίηση των δυσπροσαρμοστικών αντιλήψεων, διότι παρατηρήθηκε μετατροπή ή εμπλουτισμός των αιτιολογικών αποδόσεων των συμμετεχόντων.
Λέξεις-κλειδιά:
νόσος turner, άγχος, δυσπροσαρμοστικές πεποιθήσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
117
Αριθμός σελίδων:
82