Ευαισθησία στην Απόρριψη και Εκφοβισμός/Θυματοποίηση: Ο ρόλος της Ρύθμισης του Συναισθήματος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738671 190 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ξυλιά Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιοβαζολιάς Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευαισθησία στην Απόρριψη και Εκφοβισμός/Θυματοποίηση: Ο ρόλος της Ρύθμισης του Συναισθήματος.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ευαισθησία στην Απόρριψη και Εκφοβισμός/Θυματοποίηση: Ο ρόλος της Ρύθμισης του Συναισθήματος.
Περίληψη:
Η Ευαισθησία στην Απόρριψη είναι ένα θεωρητικό μοντέλο κατά το οποίο το άτομο, που έχει απορριφθεί από τους φροντιστές ή/και συνομήλικούς του, αναμένει με αγωνία και βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα για να αντιληφθεί την πιθανή απόρριψη στις διαπροσωπικές του σχέσεις.
Η λειτουργικότητα των συναισθημάτων έγκειται στην προσπάθεια των ατόμων να ελέγξουν το είδος, τον χρόνο εμφάνισης και τον τρόπο βίωσης και έκφρασης των συναισθημάτων τους ώστε να ανταπεξέρχονται στις διάφορες πτυχές της καθημερινότητας (Ρύθμιση του Συναισθήματος), επηρεάζοντας διαφορετικά το άτομο και την ποιότητα ζωής του. Τόσο η ευαισθησία στην απόρριψη, όσο και η ρύθμιση του συναισθήματος έχουν συνδεθεί με το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού/Θυματοποίησης, κατά το οποίο ένα παιδί μπορεί να απειλείται και να εκφοβίζεται σκόπιμα και συστηματικά από ένα άλλο στο χώρο του σχολείου.
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η μελέτη της ευαισθησίας στην απόρριψη στα παιδιά και του βαθμού στον οποίο εμπλέκεται στον εκφοβισμό και τη θυματοποίησή τους, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο δύο εκ των στρατηγικών ρύθμισης του συναισθήματος, της καταπίεσης συναισθημάτων και της γνωστικής επανεκτίμησης. Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν προήλθαν από πρότυπα ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς σε τυχαίο δείγμα μαθητών Ε’ τάξης του Δημοτικού και αναλύθηκαν μέσω του μοντέλου PROCESS του λογισμικού SPSS για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ευαισθησίας στην απόρριψη και σχολικού εκφοβισμού καθώς και την επίδραση της ρύθμισης συναισθήματος ως παράγοντα διαμεσολάβησης ή/και τροποποίησης.
Η σχέση μεταξύ ευαισθησίας στην απόρριψη και σχολικού εκφοβισμού επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, όπως και η σύνδεση του σχολικού εκφοβισμού με τη ρύθμιση του συναισθήματος. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ρύθμισης του συναισθήματος στην σχέση μεταξύ σχολικού εκφοβισμού και ευαισθησίας στην απόρριψη δε διαπιστώθηκε, ενώ εξακριβώθηκε ότι η μειούμενη χρήση της καταπίεσης συναισθημάτων από παιδιά που προσδοκούν την απόρριψη με άγχος μπορεί να τροποποιήσει την εμπλοκή αυτών σε επεισόδια εκφοβισμού στο ρόλο του θύτη.
Λέξεις-κλειδιά:
Ευαισθησία στην Απόρριψη, Σχολικός Εκφοβισμός, Θυματοποίηση, Ρύθμιση του Συναισθήματος, Καταπίεση συναισθημάτων, Γνωστική Επανεκτίμηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
380
Αριθμός σελίδων:
115

Αγγελική Ξυλιά.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.