Ανίχνευση μεταλλάξεων του υποκινητή TERT σε παθολογοανατομικά δείγματα ασθενών με γλοίωμα εγκεφάλου- συσχέτιση με άλλους μοριακούς βιοδείκτες και με κλινικο-παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738764 225 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βερνάδου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ραζή Ευαγγελία, Διευθύντρια Γ’ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»
Βαϊόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση μεταλλάξεων του υποκινητή TERT σε παθολογοανατομικά δείγματα ασθενών με γλοίωμα εγκεφάλου- συσχέτιση με άλλους μοριακούς βιοδείκτες και με κλινικο-παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανίχνευση μεταλλάξεων του υποκινητή TERT σε παθολογοανατομικά δείγματα ασθενών με γλοίωμα εγκεφάλου- συσχέτιση με άλλους μοριακούς βιοδείκτες και με κλινικο-παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα γλοιώματα εγκεφάλου αποτελούν τους συχνότερους κακοήθεις όγκους του εγκεφάλου στους ενήλικες. Ο χαρακτηρισμός τους με μοριακούς δείκτες έχει πλέον ενταχθεί στην ταξινόμησή τους, αλλά είναι χρήσιμος και στη θεραπευτική τους προσέγγιση. Πέρα από τους ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες, όπως το IDH, το MGMT και το 1p19q, η μελέτη του ρόλου των μεταλλάξεων του υποκινητή του γονιδίου TERT (TElomerase Reverse Transcriptase) φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Με υψηλότερο επιπολασμό στο γλοιοβλάστωμα, οι μεταλλάξεις του TERT παίζουν διαφορετικό προγνωστικό ρόλο στα υψηλότερης και χαμηλότερης κακοήθειας γλοιώματα. Στην προσπάθεια περαιτέρω προσδιορισμού του ρόλου του έχουν γίνει απόπειρες συσχετισμού του TERT με άλλους μοριακούς δείκτες. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να διερευνήσει το ρόλο των μεταλλάξεων του TERT σε ασθενείς με γλοίωμα εγκεφάλου.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 115 ασθενείς μέσου όρου ηλικίας 46 ετών που διαγνώστηκαν με γλοίωμα εγκεφάλου από το 2004 έως το 2017. Για τους ασθενείς είχαμε πληροφορίες για τα κλινικοπαθολογικά τους χαρακτηριστικά, για τις θεραπείες που έλαβαν και για τους εξής μοριακούς δείκτες: έκφραση IDH1 (IHC ή PCR), μεθυλίωση του MGMT (PCR), έλεγχος BRAF (IHC ή PCR), έκφραση του EGFRvIII (IHC ή real time PCR), έκφραση του ATRX (IHC), ταυτόχρονη έλλειψη 1p/19q (MLPA), έκφραση του p53 (IHC). Μετά τη συλλογή των δειγμάτων βιοπτικού υλικού μονιμοποιημένου σε κύβο παραφίνης (FFPE) έγινε καταγραφή εργαστηριακών και κλινικών δεδομένων και ακολουθως απομόνωση του DNA από το βιοπτικό υλικό, η ανάλυση της μετάλλαξης του TERT εκτελέστηκε με τη χρήση της τεχνικής Nested PCR. Τέλος, έγινε ανάλυση της αλληλουχίας με την αντίδραση αλληλούχισης Sanger.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων η διάμεση επιβίωση όλων των ασθενών της μελέτης ήταν 33,5 μήνες, ενώ οι ασθενείς με γλοιοβλάστωμα είχαν τη χειρότερη επιβίωση (20,9 μήνες). Ο προγνωστικός ρόλος των μεταλλάξεων του IDH και της μεθυλίωσης του MGMT επιβεβαιώθηκε. Η συχνότερη μετάλλαξη του TERT ήταν η C228T, ακολουθούμενη από την C250T. Οι ασθενείς με μεταλλάξεις του TERT στην παρούσα μελέτη συνηθέστερα ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία, έπασχαν από γλοιοβλάστωμα ή ολιγοδενδρογλοίωμα παρά από αστροκύττωμα και συνήθως εμφάνιζαν φυσιολογικό IDH του οποίου το αποτέλεσμα φαίνεται να παίζει τον κομβικότερο ρόλο στην πρόγνωση των ασθενών. Στο σύνολο των ασθενών της παρούσας μελέτης, η μετάλλαξη στον υποκινητή του TERT ήταν δυσμενής προγνωστικός παράγοντας, κάτι το οποίο αποδείχτηκε στα υψηλότερης κακοήθειας γλοιώματα χωρίς να μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τα χαμηλότερης κακοήθειας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο προγνωστικός ρόλος του TERT τόσο σε σχέση με τον ιστολογικό υπότυπο του γλοιώματος όσο και σε σχέση με τους άλλους μοριακούς δείκτες κατάφερε να αποδειχθεί στη συγκεκριμένη μελέτη. Η πιθανή θεραπευτική στόχευση του TERT καθώς και η μελέτη του προβλεπτικού του ρόλου τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ακτινοθεραπεία θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της περαιτέρω έρευνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Γλοίωμα, TERT, Μετάλλαξη, Βιοδείκτες, Ογκολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
105
Vernadou Anastasia Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο