Ενημέρωση ασθενών με ΟΕΜ σε σχέση με τους προδιαθεσικούς παράγοντες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738812 59 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γκίκα Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γ. Βασιλόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Αγγ. Στάμου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Δ. Παπαγεωργίου, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενημέρωση ασθενών με ΟΕΜ σε σχέση με τους προδιαθεσικούς παράγοντες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενημέρωση ασθενών με ΟΕΜ σε σχέση με τους προδιαθεσικούς παράγοντες
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σχετίζεται άμεσα με συγκεκριμένους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου. Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς, αν είχαν τροποποιηθεί εγκαίρως, πιθανών δε θα είχαν οδηγήσει στην εκδήλωση της νόσου. Είναι σημαντικό για τον γενικό πληθυσμό να γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, καθώς και ποιοι από αυτούς είναι τροποποιήσιμοι και ποιοι όχι.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπέδων ενημέρωσης ασθενών με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου σε σχέση με του προδιαθεσικούς παράγοντες.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συστηματική ανασκόπηση. Για τις ανάγκες της μελέτης έγινε ενδελεχής ανασκόπηση άρθρων σε Ελληνικά και Ξενόγλωσσα αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, σε μεταπτυχιακές διπλωματικές θέσεις και σε διδακτορικές διατριβές, αλλά και σε διεθνείς βάσεις δεμένων: Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου, γνώσεις, ασθενείς, ενημέρωση, προδιαθεσικοί παράγοντες στα Ελληνικά και Acute Myocardial Infraction,, knowledge, patients, information, predisposing factorsστα Αγγλικά, σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς.
Αποτελέσματα:Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό των ασθενών παρουσιάζει καλό επίπεδο γνώσης σχετικά με τους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισης της νόσου. Επίσης, το καλό επίπεδο γνώσης σχετίζεται άμεσα με το άρρεν φύλο και το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Εστιάζοντας σε ασθενείς με ΟΕΜ υπάρχει έλλειψη καλού επιπέδου γνώσης, αλλά σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με του λοιπούς καρδιολογικούς ασθενείς. Η εφαρμογή επιθετικών εκπαιδευτικών στρατηγικών με στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού είναι ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης της αυξανόμενης εμφάνισης της ασθένειας. Σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία κύριο ρόλο διαδραματίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να ενθαρρύνεται να εκπαιδεύει τους ασθενείς σχετικά με την εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου, τους προδιαθεσικούς παράγοντες και τα μέτρα πρόληψης, κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Συμπεράσματα: Δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες στη βιβλιογραφία που να εκτιμούν τις γνώσεις ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σχετικά με τους προδιαθεσικούς παράγοντες. Νέες μελέτες πρέπει, επομένως, να διενεργηθούν με στόχο την λεπτομερέστερη απεικόνιση του επιπέδου γνώσεων, καθώς η απεικόνιση των γνώσεων θα συμβάλει στη χάραξη νέων πολιτικών υγείας που θα οδηγήσουν στην πρόληψη εκδήλωσης της νόσου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου, Γνώσεις, Ασθενείς, Ενημέρωση, Προδιαθεσικοί παράγοντες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
62

gkika xristina-master.pdf
321 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.