Ταυτότητα και ετερότητα σε θεατρικά έργα για ανήλικους θεατές στο μεταίχμιο του 20ού προς τον 21ο αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738927 241 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λάππα Χλόη-Ανδρομάχη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Δημάκη - Ζώρα, Επίκ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Θόδωρος Γραμματάς, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Μαρία Κλαδάκη, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ταυτότητα και ετερότητα σε θεατρικά έργα για ανήλικους θεατές στο μεταίχμιο του 20ού προς τον 21ο αιώνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ταυτότητα και ετερότητα σε θεατρικά έργα για ανήλικους θεατές στο μεταίχμιο του 20ού προς τον 21ο αιώνα
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια αρχική καταγραφή της δραματουργίας θεάτρου για ανήλικους θεατές στο μεταίχμιο του 20ού προς τον 21ο αιώνα, που σχετίζεται άμεσα με θέματα ταυτότητας και ετερότητας. Πραγματεύεται τη δόμηση της ταυτότητας και της έννοιας της ετερότητας μελετώντας απόψεις και θέσεις για την ανάπτυξη του παιδιού. Μελετάται η ταυτότητα των χαρακτήρων των έργων όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, αλλά και όπως αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με τους άλλους. Η εν λόγω εργασία πραγματεύεται έννοιες όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, η μετανάστευση, η αναπηρία, θέματα φύλου και ισότητας και πώς αυτά εμφανίζονται στο θέατρο για ανήλικους θεατές. Παρουσιάζονται απόψεις και θέσεις σύγχρονων αξιόλογων συγγραφέων θεατρικών έργων για ανήλικους θεατές και μελετάται η παιδαγωγική διάσταση και αξιοποίηση του θεάτρου για ανήλικους θεατές στην αποδοχή της ετερότητας.
Λέξεις-κλειδιά:
Θέατρο, Εκπαίδευση, Ανήλικοι Θεατές, Ταυτότητα, Ετερότητα, Ρατσισμός, Ξενοφοβία, Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Μετανάστευση, Αναπηρία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
67
Αριθμός σελίδων:
75