Μελέτη επίδρασης ανακλάσεων στην απόδοση των συστημάτων ασύρματων οπτικών επικοινωνιών ορατού φωτός εσωτερικού χώρου με χωρική διαμόρφωση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2739217 342 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γρυπαίος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ X. Τσίλης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ)
Άννα N. Τζανακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ)
Έκτορας Ε. Νισταζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ) - κύριος επιβλέπων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη επίδρασης ανακλάσεων στην απόδοση των συστημάτων ασύρματων οπτικών επικοινωνιών ορατού φωτός εσωτερικού χώρου με χωρική διαμόρφωση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη επίδρασης ανακλάσεων στην απόδοση των συστημάτων ασύρματων οπτικών επικοινωνιών ορατού φωτός εσωτερικού χώρου με χωρική διαμόρφωση.
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία καλύπτει τη μελέτη των επιδράσεων των ανακλάσεων στην απόδοση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ορατού φωτός (VLC) με χωρική διαμόρφωση eSSK παρουσία τεσσάρων προβολέων LED, που φωτίζουν το εσωτερικό ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου δωματίου δεδομένων διαστάσεων.
Αρχικά, αναπτύσσεται ένα γεωμετρικό μοντέλο υπολογισμού όλων των δυνατών ανακλάσεων με επέκταση της θεωρίας του μοντέλου των δύο ακτίνων. Θεωρώντας εικονικές, ευθύγραμμες δέσμες, που εκτείνονται εκτός του μελετώμενου δωματίου και έχουν ίσο μήκος με τις πραγματικές, τεθλασμένες δέσμες ανάκλασης, υπολογίζονται τα μήκη και οι γωνίες διάδοσης για κάθε δυνατή περίπτωση ανάκλασης, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται μοναδικά με τρεις ακέραιους δείκτες l,m,n. Εξάγονται τύποι υπολογισμού του πληθαρίθμου των δυνατών ανακλάσεων συναρτήσει της τάξης της ανάκλασης, θεωρώντας ως μηδενική τάξη την περίπτωση, όπου η δέσμη από τον πομπό καταλήγει στο δέκτη χωρίς να παρεμβάλλεται ανάκλαση (απευθείας δέσμη). Επίσης, προσδιορίζονται τα ακριβή σημεία ανάκλασης στα τοιχώματα του δωματίου, καθώς και οι αντίστοιχες γωνίες πρόσπτωσης/ανάκλασης.
Εν συνεχεία, εφαρμόζεται το μοντέλο Lambert, για τον υπολογισμό των ισχύων λήψης κάθε μελετώμενης, ανακλώμενης δέσμης και παράγονται ημιαναλυτικοί τύποι, που δίνουν επαγωγικά τα ζητούμενα αποτελέσματα, συνολικά. Αναφέρονται, επίσης, μερικές συνιστώσες θορύβου, που επιδεινώνουν περαιτέρω τις επιδόσεις του τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Ακόμη, παρουσιάζεται η δομή του αλγορίθμου υπολογισμού των ισχύων λήψης για κάθε σημείο ενός οριζόντιου επιπέδου του μελετώμενου χώρου σε ένα αντιπροσωπευτικό ύψος λήψης πάνω από το δάπεδο.
Τέλος, αξιολογούνται οι επιδόσεις του υπό μελέτη τηλεπικοινωνιακού συστήματος, παρουσιάζοντας τριδιάστατα διαγράμματα, από τα οποία εξάγονται τα χρήσιμα συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Επικοινωνίες εσωτερικού χώρου, Επικοινωνίες ορατού φωτός (VLC), Προβολείς LED, Φωτοδίοδος, Σχήματα χωρικής διαμόρφωσης, Ενισχυμένη μεταλλαγή ολίσθησης χώρου (eSSK), Ανακλάσεις, Τάξη ανάκλασης, Απευθείας δέσμη (LOS). Μοντέλο δύο ακτίνων, Μοντέλο Lambert, Ισχύς λήψης, Σηματοθορυβικός λόγος (SNR), Ρυθμός εσφαλμένων bit (BER), Ρυθμός εσφαλμένων συμβόλων (SER), Αλγόριθμος υπολογισμού, κώδικας MATLAB, τριδιάστατα διαγράμματα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
190
ΡΗ-2015103 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ.pdf (9 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο