Ενθυμούμενη γονική αποδοχή-απόρριψη και ανάπτυξη γνωστικών σχημάτων: ο ρόλος τους στις διαπροσωπικές ρομαντικές σχέσεις σε νεαρούς ενήλικες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2741436 169 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πρωτόπαπα Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιοβαζολιάς Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μαλικιώση- Λοϊζου Μαρία, Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ΤΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Τμήμα ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενθυμούμενη γονική αποδοχή-απόρριψη και ανάπτυξη γνωστικών σχημάτων: ο ρόλος τους στις διαπροσωπικές ρομαντικές σχέσεις σε νεαρούς ενήλικες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενθυμούμενη γονική αποδοχή-απόρριψη και ανάπτυξη γνωστικών σχημάτων: ο ρόλος τους στις διαπροσωπικές ρομαντικές σχέσεις σε νεαρούς ενήλικες
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις έννοιες της γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης. Σε ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό, έχουν διεξαχθεί λίγες έρευνες, ενώ παράλληλα διεθνείς μελέτες αναδεικνύουν τη σχέση μεταξύ της γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης και των στυλ διαπροσωπικών σχέσεων. Ωστόσο, η διαμεσολαβητική σχέση των γνωστικών σχημάτων μεταξύ γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης και στυλ διαπροσωπικών σχέσεων αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο με όχι τόσο μεγάλη παρουσία στην βιβλιογραφία. Στην παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρούμε να ελέγξουμε εάν η γονεϊκή αποδοχή-απόρριψη επιδρά στα στυλ διαπροσωπικών σχέσεων μέσω της διαμεσολαβητικής επίδρασης των γνωστικών σχημάτων. Στην έρευνα συμμετέχουν φοιτητές από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα της Ελλάδας ηλικίας 18-25 ετών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς, τα οποία μετρούσαν την αντιλαμβανόμενη/ενθυμούμενη γονεϊκή αποδοχή-απόρριψη, τα γνωστικά σχήματα και τα στυλ διαπροσωπικών σχέσεων. Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών μελετήθηκε μέσα από την χρήση του προγράμματος PROCESS. Οι αναλύσεις διαμεσολάβησης έδειξαν ότι υπάρχει διαμεσολαβητική επίδραση των πρώιμων δυσλειτουργικών σχημάτων στη σχέση μεταξύ της γονεϊκής αποδοχής-απόρριψης και των στυλ διαπροσωπικών σχέσεων.
Λέξεις-κλειδιά:
γονεϊκή αποδοχή-απόρριψη, γνωστικά σχήματα, στυλ διαπροσωπικών σχέσεων, πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
88
Αριθμός σελίδων:
122
Η διπλωματική μου-Παναγιώτα Πρωτόπαπα.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο