Η εμπειρία μητέρων από την αλληλεπίδρασή τους με τη γυναίκα που έχουν προσλάβει για την φροντίδα και φύλαξη των παιδιών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2741464 163 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βουλβούλη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φιλία Ίσαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ-ΦΠΨ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εμπειρία μητέρων από την αλληλεπίδρασή τους με τη γυναίκα που έχουν προσλάβει για την φροντίδα και φύλαξη των παιδιών.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εμπειρία μητέρων από την αλληλεπίδρασή τους με τη γυναίκα που έχουν προσλάβει για την φροντίδα και φύλαξη των παιδιών.
Περίληψη:
Στη παρούσα εργασία διερευνάται το θέμα παροχής «ημερήσιας φροντίδας» στα παιδιά, από ένα μη μέλος της οικογένειας, δίνοντας έμφαση στη μητέρα, μέσω της διερεύνησης των εμπειριών της και του τρόπου με το οποίο σχετίζεται: Πώς αφηγείται τη σχέση της, τις σκέψεις της γύρω από την επαφή της με τη βοηθό και τα παιδιά, τι τη βοηθάει, τι τη δυσκολεύει.
Η έρευνα επιδιώκει: 1) να ρίξει φως στις πτυχές της σχέσης μητέρας-νταντάς, 2) να κατανοήσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις που κυριαρχούν στις αφηγήσεις των μητέρων, 3) να διακρίνει σημαντικά ζητήματα σχετικά με αυτή τη σχέση, που μπορεί να ενδιαφέρουν το χώρο της συμβουλευτικής (π.χ ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας της μητέρας, συμβουλευτική ζεύγους, στήριξη οικιακής εργάτριας, κατανόηση δυσκολιών νηπιακής/σχολικής ηλικίας).
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα είναι 9 γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών που εργάζονται με πλήρη απασχόληση και έχουν τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας νηπιακής ή σχολικής (Πρώτη-Τρίτη τάξη του δημοτικού) και απασχολούν μία γυναίκα για την φροντίδα και φύλαξη των παιδιών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, που είχαν κατά μέσο όρο διάρκεια 50 λεπτά. Στην εργασία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλεγμένη μεθοδολογία έρευνας (ποιοτική) και πραγματοποιείται θεματική ανάλυση στις συνεντεύξεις προκειμένου να μεταφερθούν και να αναλυθούν, τα όσα έχουν να αφηγηθούν, αντιληφθεί, κατανοήσει, νοηματοδοτήσει, οι ίδιες μητέρες από την εμπειρία τους αυτή.
Η έρευνα αναφέρεται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, των μετασχηματισμών που βιώνει τα τελευταία χρόνια, καθώς και τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις προσδοκίες της μητρότητας. Φωτίζει με έναν διαφορετικό τρόπο τις έρευνες για τα δυναμικά της οικιακής εργασίας, με έμφαση στο σύστημα αλληλεπίδρασης των μελών και στην ψυχική κατάστασή τους. Η έμφαση στη μητέρα καταδεικνύει συγκρουσιακά συναισθήματα, άγχους και εξάρτησης, ευγνωμοσύνης και δυνατού δεσίματος με τη γυναίκα που φροντίζει τα παιδιά, μια σχέση που δεν έχει «μιληθεί», δεν έχει «αναλυθεί», δεν έχει «φωτιστεί».
Λέξεις-κλειδιά:
Μητρότητα, γονικό άγχος, οικιακή εργασία, βρεφονηπιακή ανάπτυξη, συμβουλευτική, θεματική ανάλυση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
138
Αριθμός σελίδων:
76

DiplomatikiΜVFinal.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.