Πρώτες μετρήσεις συγκέντρωσης PM10 σωματιδίων και της περιεκτικότητάς τους σε οργανικό και στοιχειακό άνθρακα σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο κτιρίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2742155 151 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βαρώτσος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νίκη Ασημακοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρώτες μετρήσεις συγκέντρωσης PM10 σωματιδίων και της περιεκτικότητάς τους σε οργανικό και στοιχειακό άνθρακα σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο κτιρίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρώτες μετρήσεις συγκέντρωσης PM10 σωματιδίων και της περιεκτικότητάς τους σε οργανικό και στοιχειακό άνθρακα σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο κτιρίου
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη μέτρηση των συγκεντρώσεων του αέρα σε PM10 σωματίδια καθώς και της περιεκτικότητάς τους σε οργανικό και στοιχειακό άνθρακα σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Συγκεκριμένα οι μετρήσεις διεξήχθησαν εντός διδακτικής αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Σμύρνης και στην ταράτσα του. Αναλύθηκαν οι πρώτες μετρήσεις και διερευνήθηκαν οι όποιες σχέσεις ή διαφορές, μεταξύ των δυο χώρων μέτρησης. Τα κύρια συμπεράσματα που που προέκυψαν από τη μέχρι τώρα ανάλυση έχουν ως εξής:
1) Τα PM10 σωματίδια εντός της διδακτικής αίθουσας και στην ταράτσα αποτελούνται κυρίως από οργανικό άνθρακα, και οι συγκεντρώσεις τους στον αέρα κυμαίνονται εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος.
2) Οι συγκεντρώσεις των δευτερογενών οργανικών αερολυμάτων (SOA) στην ταράτσα και στην αίθουσα σχετίζονται με τις μεταβολές της θερμοκρασίας.
3) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, προέκυψε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων των PM10, OC και ΕC, η οποία υποδηλώνει είτε ότι αυτά προέρχονται από την ίδια κύρια πρωτογενή πηγή, είτε ότι υφίσταται αυξημένη επικοινωνία αέρα αίθουσας-ταράτσας, λόγω της μεγάλης διαφοράς στη θερμοκρασία των δυο χώρων.
4) Από τον λόγο OC/TC πρόκυψε ότι ο οργανικός και ο στοιχειακός άνθρακας πιθανώς, προέρχονται από διαφορετικές πηγές.
Η λήψη περισσοτέρων μετρήσεων θα ενισχύσουν την αξιοπιστία των ανωτέρω συμπερασμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
PM10 σωματίδια, οργανικός και στοιχειακός άνθρακας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
54

Διπλωματική Εργασία - Παναγιώτης Κ. Βαρώτσος.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.