Χρήση του διαδικτύου: Αντιλήψεις εφήβων και γονέων-εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2742926 246 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τζαβέλλα Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαράλαμπος Πουλόπουλος- Αναπλ. καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρήση του διαδικτύου: Αντιλήψεις εφήβων και γονέων-εκπαιδευτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χρήση του διαδικτύου: Αντιλήψεις εφήβων και γονέων-εκπαιδευτικών
Περίληψη:
Η διπλωματική εργασία με τίτλο «Χρήση του διαδικτύου: Αντιλήψεις εφήβων και γονέων – εκπαιδευτικών» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία» του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α., από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ελένη Τζαβέλλα. Επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής Χαράλαμπος Πουλόπουλος και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2018.
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η ανάδειξη των απόψεων και των εμπειριών εφήβων και γονέων σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται την διαδικτυακή χρήση των εφήβων. Επιχειρείται να διερευνηθούν πιθανές συγκλίσεις ή αποκλίσεις εφήβων και γονέων αναφορικά με τις συγκεκριμένες αντιλήψεις τους. Τα ερευνητικά πεδία που διερευνώνται αφορούν στην αντίληψη του διαδικτυακού ορισμού, στην αντίληψη της διαδικτυακής χρήσης, θετικών και αρνητικών εμπειριών, κινήτρων, γονεικής διαμεσολάβησής, επιρροής του χαρακτήρα των εφήβων, καθώς και σε προτάσεις αξιοποίησης του διαδικτύου στην εκπαίδευση. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, τα δεδομένα της οποίας συλλέχθηκαν από ημι-δομημένες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων και αναλύθηκαν με τη μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου.
Διαπιστώνεται ότι γονείς και έφηβοι ορίζουν το διαδίκτυο ως μέσο πληροφόρησης και ότι η διαδικτυακή επικοινωνία και κοινωνικοποίηση των εφήβων είναι αντιληπτή ως σημαντική εξίσου από γονείς και εφήβους. Όσον αφορά στην αντίληψη των αρνητικών εμπειριών των εφήβων στο διαδίκτυο διαπιστώνεται έντονο φοβικό συναίσθημα για μια ποικιλία διαδικτυακών συμπεριφορών, με κυριότερη αυτή του παρατεταμένου διαδικτυακού χρόνου των εφήβων. Το φοβικό συναίσθημα παρόλο που περιγράφεται από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, εμφανίζεται πιο έντονο στις περιγραφές των γονέων και φαίνεται να μεταδίδεται κυρίως από τα ΜΜΕ. Αναδύεται επίσης η διάσταση της κριτικής σκέψης μέσα από τις περιγραφές κυρίως των γονέων στους ερευνητικούς άξονες των αντιλήψεων της διαδικτυακής χρήσης, των αρνητικών εμπειριών και των προτάσεων αξιοποίησης του διαδικτύου στο σχολείο. Οι έφηβοι φάνηκε να περιγράφουν κυρίως πώς αντιλαμβάνονται τις εμπειρίες τους χωρίς να υιοθετούν σφαιρική, κριτική οπτική.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Χρήση διαδικτύου, εφηβεία, γονείς, αντιλήψεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
165
Αριθμός σελίδων:
108
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΛΙΝΑ.pdf (986 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο