Βιοψίες μαστού υπό υπέρηχο, ενδείξεις και αποτελέσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2748056 350 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-23
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπαρλαμπάς Αγγελής
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Μαλαγάρη, Αν. Καθηγήτρια, Ιατρική,ΕΚΠΑ
Ευθυμία Αλεξοπούλου, Αν. Καθηγήτρια, Ιατρική,ΕΚΠΑ
Δημήτρης Φιλιππιάδης, Επ. Καθηγητής, Ιατρική,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιοψίες μαστού υπό υπέρηχο, ενδείξεις και αποτελέσματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βιοψίες μαστού υπό υπέρηχο, ενδείξεις και αποτελέσματα
Περίληψη:
Τα τεχνολογικά επιτεύγματα στα συστήματα υπερήχων κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών , είχαν ως αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακτινολογικός υπέρηχος για την άμεση εκτίμηση , διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με παθήσεις του μαστού (56,60,63). Η ευρύτατα μελετημένη παθοφυσιολογια των παθήσεων του μαστού , σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τρισδιάστατων τεχνικών απεικόνισης της ανατομίας του μαζικού αδένα , συνετέλεσαν ακόμα περισσότερο στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση των υπερήχων μαστού , ( 6 ) .
Ο υπέρηχος μαστού είναι διαθέσιμος για περίπου 60 χρόνια και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως μέσο για ουσιαστική διάγνωση από το 1970. Εν συνεχεία οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα , με την εφεύρεση των υψηλής συχνότητας , γραμμικών και ηλεκτρονικά εστιαζόμενων ηχοβολέων είχε περαιτέρω ευρείες εφαρμογές. Επιπροσθέτως η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών , παρείχε πλέον την δυνατότητα στα συστήματα απεικόνισης των υπερήχων , να διακρίνουν μεγαλύτερες λεπτομέρειες από την απλή διαφοροποίηση μεταξύ κυστικών και συμπαγών χαρακτήρων. Στην σημερινή πραγματικότητα , οι τυπικές συχνότητες απεικόνισης μεταξύ (7.5–15) MHz επιτρέπουν στον ακτινοδιαγνώστη να μπορεί να διακρίνει μεταξύ των καλοηθών και των κακοήθων χαρακτήρων μιας εστιακής αλλοίωσης ( 3, 36, 44 ). Επιπλέον η ύπαρξη μικρών , φορητών υπερηχογραφικών συστημάτων βοήθησε έτι περαιτέρω στην εξάπλωση της μεθόδου απεικόνισης και διάγνωσης των παθήσεων του μαστού .
Παράλληλα με την πρόοδο στα ακτινοδιαγνωστικά συστήματα υπερήχων , συντελέστηκε και μια άλλη πρόοδος , αυτή στα συστήματα βιοψιών με την χρήση βελόνης και στην συνέχεια με την ανάπτυξη συστημάτων αναρροφήσεως με την χρήση κενού , ή περιστρεφόμενων συσκευών βιοψιών , κατάλληλης διαμορφώσεως ώστε να είναι ικανές να χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ιατρική πρακτική ( 16 ). ¨Όταν η πιθανότητα κακοήθειας μιας αλλοίωσης θεωρηθεί αρκετά πιθανή , τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί επεμβατική βιοψία καθοδηγούμενη μέσω ενός συστήματος υπερήχων. Η αναρρόφηση για παράδειγμα μιας συμπτωματικής κύστης , ή η βιοψία μιας πολύ ύποπτης για κακοήθεια αστεροειδούς μάζας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός ελάχιστα επεμβατικού συστήματος υπερήχων με σχετική ευκολία.
Προεγχειρητικές και διεγχειρητικές τεχνικές επιτρέπουν την σήμανση μέσω συρμάτινων οδηγών τόσο ψηλαφητών όσο και μη ψηλαφητών αλλοιώσεων , ενώ δίνουν την δυνατότητα στον χειρούργο να μπορεί να εκτιμήσει πληρέστερα τα εγχειρητικά όρια αφαιρέσεως της βλάβης. Πρακτικές ιατρικές τεχνικές , όπως η διαδερμική αφαίρεση αλλοιώσεων , η καυτηρίαση εστιών και η τοποθέτηση μετεγχειρητικών συσκευών βραχυθεραπείας , είναι σήμερα εύκολη και ασφαλή διαδικασία, λόγω της τεχνολογικής προόδου στα συστήματα υπερήχων και βιοψίας των τελευταίων δεκαετιών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βιοψίες , Μαστός , Υπέρηχος , Διαδερμική βιοψία, Καρκίνος , Κύστη μαστού , Επεμβατικη ακτινολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
68
Αριθμός σελίδων:
65

Barlabas Aggelis Master.pdf
837 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.