Η έννοια των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης κατά το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΔΑ και οι συνέπειες για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2748074 389 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-23
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αγγελούδη Ελευθερία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημάκης Αλέξανδρος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Ποινικών Επιστημών, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η έννοια των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης κατά το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΔΑ και οι συνέπειες για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η έννοια των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης κατά το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΔΑ και οι συνέπειες για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της έννοιας των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και την νομολογία του ΕΔΔΑ καθώς και τις συνέπειες για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται, αρχικά, οι διεθνείς συμβάσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και οι γενικές αρχές του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής. Παράλληλα γίνεται αναφορά στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Επιπλέον, εξετάζονται οι ειδικότερες κατηγορίες των βασανιστηρίων και των άλλων μορφών κακομεταχείρισης. Γίνεται επίσης αναφορά στο δικονομικό σκέλος της απαγόρευσης, στα ζητήματα απόδειξης και στα ασφαλιστικά μέτρα.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύονται οι συνέπειες της νομολογίας του ΕΔΔΑ για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία. Κατ΄ αρχάς, παρουσιάζονται οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ όσον αφορά την παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ που αφορούν την Ελλάδα. Στη συνέχεια αναλύεται η συνταγματική απαγόρευση των βασανιστηρίων και των άλλων προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που ποινικοποιούν τις συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις. Παράλληλα, αναδεικνύονται τα προβλήματα της ελληνικής νομοθεσίας όσον αφορά τις σχετικές διατάξεις, τα προβλήματα στη νομοθεσία για τη διοικητική κράτηση και την απέλαση μεταναστών και αιτούντων άσυλο και οι συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποινικό δίκαιο
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
Βασανιστήρια, απάνθρωπη μεταχείρηση, εξευτιλιστική, άρθρο 3 ΕΣΔΑ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
Αριθμός σελίδων:
224
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο