Η σημασία της ανάπτυξης συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας στη συμπτωματολογία και στην κλινική έκβαση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2748081 252 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-23
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μίχα Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παρασκευή Ρούσσου,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πέτρος Μπακάκος,Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Δημακάκος, Ειδικός συνεργάτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σημασία της ανάπτυξης συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας στη συμπτωματολογία και στην κλινική έκβαση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σημασία της ανάπτυξης συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας στη συμπτωματολογία και στην κλινική έκβαση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα
Περίληψη:
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως καθώς ανήκει στις μορφές καρκίνου με τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Ιστολογικά διαχωρίζεται σε δύο τύπους, τον μικροκυτταρικό και τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, με αναλογία εμφάνισης 15% και 85% αντίστοιχα. Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα χωρίζεται σε τρεις κύριες υποκατηγορίες: το αδενοκαρκίνωμα, το πλακώδες καρκίνωμα και το μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα με στόχο τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση.
Η εργασία αυτή είναι μια αναδρομική μελέτη που αφορά τη σημασία της ανάπτυξης συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας στην συμπτωματολογία και στην κλινική έκβαση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, την ύπαρξη συννοσηρότητας, τον τύπο και το στάδιο του καρκίνου του πνεύμονα, τα αιμοδυναμικά στοιχεία των ασθενών, το performance status και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
Μελετήθηκαν συνολικά 32 ασθενείς με σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας και καρκίνο του πνεύμονα και βρέθηκε ότι η δύσπνοια, το οίδημα τραχήλου και το οίδημα προσώπου ήταν τα συχνότερα συμπτώματα των ασθενών με ΣΑΚΦ. Το 31,3% των ασθενών πέθανε από τη νόσο. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης ήταν 15,7 μήνες. Η πιθανότητα επιβίωσης των ασθενών από τη νόσο στον 1 χρόνο ήταν 67,3%, ενώ η πιθανότητα επιβίωσης στα 2 έτη ήταν 48,1 %.
Οι ασθενείς με PS 2-4 είχαν 7.60 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από τη νόσο σε σύγκριση με τους ασθενείς με PS 0-1. Επίσης, όσο αυξάνονται οι τιμές του αιματοκρίτη, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος θανάτου των ασθενών από
τη νόσο. Αντίθετα, όσο αυξάνονται τα λευκά αιμοσφαίρια, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος θανάτου των ασθενών από τη νόσο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, Σημασία ανάπτυξης, Συμπτωματολογία, Κλινική έκβαση, Καρκίνος πνεύμονα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
328
Αριθμός σελίδων:
153

Micha Foteini Master.pdf
949 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.