Επίδραση της εργατικότητας/επιμονής στην ψυχολογική ευημερία. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της συνειδητής και μη συνειδητής συναισθηματικής ρύθμισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2748085 363 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-23
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Θεοχάρης Γιώργος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επόπτρια Καθηγήτρια:
Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Τμήμα ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μέλος Επιτροπής:
Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου, Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
ΤΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μέλος Επιτροπής:
Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της εργατικότητας/επιμονής στην ψυχολογική ευημερία. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της συνειδητής και μη συνειδητής συναισθηματικής ρύθμισης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίδραση της εργατικότητας/επιμονής στην ψυχολογική ευημερία. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της συνειδητής και μη συνειδητής συναισθηματικής ρύθμισης
Περίληψη:
Τις τελευταίες δεκαετίες, το επιστημονικό ενδιαφέρον στον χώρο της ψυχολογίας όσον αφορά την προαγωγή της ψυχολογικής ευημερίας και την ανάπτυξη προσωπικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Μία από τις ικανότητες αυτές είναι η εργατικότητα/επιμονή (grit), η οποία φαίνεται να αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα τόσο της επιτυχίας (ακαδημαϊκής, επαγγελματικής) όσο της ψυχολογικής ευημερίας (psychological well-being). Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση της εργατικότητας/επιμονής στην ψυχολογική ευημερία, καθώς και τον διαμεσολαβητικό ρόλο της συνειδητής και μη συνειδητής συναισθηματικής ρύθμισης. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 459 προπτυχιακοί φοιτητές (65% γυναίκες) από όλη την Ελλάδα. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς: H Κλίμακα για την Εργατικότητα/Επιμονή (Grit-S), η Κλίμακα της Ψυχολογικής Ευζωίας (Flourishing Scale), το Ερωτηματολόγιο Ρύθμισης του Συναισθήματος (Emotion Regulation Questionnaire) και το Ερωτηματολόγιο για τους Μηχανισμούς Άμυνας του Εγώ (Defense Style Questionnaire-40). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη θετική επίδραση μετρίου μεγέθους της εργατικότητας/επιμονής στην ψυχολογική ευημερία και στα δύο φύλα. Στατιστικώς σημαντική μερική διαμεσολάβηση μικρού μεγέθους της συναισθηματικής ρύθμισης διαπιστώθηκε μόνο στις γυναίκες. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη της ψυχολογικής ευημερίας από την εργατικότητα/επιμονή φάνηκε να γίνεται με τη βοήθεια της γνωστικής επανεκτίμησης και των ώριμων μηχανισμών άμυνας (συμπληρωματική διαμεσολάβηση), ενώ οι ανώριμοι μηχανισμοί άμυνας φάνηκε να διαμεσολαβούν ανταγωνιστικά. Στους άνδρες δεν εντοπίστηκε διαμεσολάβηση της συναισθηματικής ρύθμισης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
εργατικότητα/επιμονή (grit), ψυχολογική ευημερία (psychological well-being), άνθιση (flourishing), συνειδητή συναισθηματική ρύθμισης (explicit emotion regulation), μη συνειδητή συναισθηματική ρύθμιση (implicit emotion regulation) μηχανισμοί άμυνας του εγώ (defense mechanisms)
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
169
Αριθμός σελίδων:
96
Διπλωματική εργασία (Θεοχάρης Γ.).pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο