Αναδρομική καταγραφή αιτιών για περιορισμένες εκτομές ασθενών με καρκίνο πνεύμονα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750764 536 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-30
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αποστόλου Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Σκανδαλάκης, Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Συρίγος, Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Kωνσταντίνος Πόταρης, Διδάκτωρ, Θωρακοχειρουργικό Τμήμα , ΓΝΝΘΑ ''Η Σωτηρία"
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναδρομική καταγραφή αιτιών για περιορισμένες εκτομές ασθενών με καρκίνο πνεύμονα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναδρομική καταγραφή αιτιών για περιορισμένες εκτομές ασθενών με καρκίνο πνεύμονα.
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ρόλος της περιορισμένης εκτομής (ΠΕ) στην αντιμετώπιση του πρώιμου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) δεν έχει καθοριστεί ακόμα πλήρως. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των ενδείξεων για ΠΕ, των χαρακτηριστικών των ασθενών και των εξαιρεθέντων όγκων, καθώς και της έκβασης των ασθενών με πρώιμο ΜΜΚΠ που υποβλήθηκαν σε ΠΕ.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Προχωρήσαμε σε αναδρομική καταγραφή ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΠΕ στο τμήμα μας την πενταετία 2011-2015. Συλλέξαμε δεδομένα σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, τα εγχειρητικά τους δεδομένα και την έκβαση των ασθενών με πρώιμο ΜΜΚΠ που υποβλήθηκαν σε ΠΕ παρακολουθώντας τους σε μια διετία σχετικά με τυχόν υποτροπές και ως προς την επιβίωσή τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 151 ασθενείς, 99 άνδρες και 52 γυναίκες, υποβλήθηκαν σε ΠΕ εκ των οποίων οι 19 ήταν ανατομικές τμηματεκτομές και οι 132 σφηνοειδείς εκτομές. Από τους 151 ασθενείς 93 είχαν πρωτοπαθή καρκίνο πνεύμονα, 23 μεταστατικό όγκο και 35 καλοήθη όγκο. Η ηλικία συσχετιζόταν σημαντικά με την ιστολογία του όγκου (p=0.002) και με το χρόνο νοσηλείας (p<0.001). Η εντόπιση του όγκου, αν και συχνότερη στο δεξιό άνω λοβό, δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ιστολογία του όγκου. Όσον αφορά την διενέργεια ΠΕ αντί λοβεκτομής πνεύμονα σε ασθενείς με πρώιμο στάδιο ΜΜΚΠ, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του σταδίου του ΜΜΚΠ με την εμφάνιση υποτροπών στη διετία (p=0.132), όπως επίσης δεν παρατηρήθηκε και στατιστικά σημαντικό όφελος από τη διενέργεια ΠΕ για όγκους ≤2 cm (p=0.928) ή τη διενέργεια δειγματοληψίας λεμφαδένων (p=0.226) ως προς την εμφάνιση υποτροπών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας ήταν συμβατά με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι ασθενείς με πρώιμο ΜΜΚΠ που υποβλήθηκαν σε ΠΕ παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά τοπικών υποτροπών με παρόμοια όμως θνητότητα, νοσηρότητα και νοσοκομειακή παραμονή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Περιορισμένη εκτομή, Καρκίνος πνεύμονα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
135

Διπλωματική+Εργασία+''Αναδρομική+καταγραφή+αιτιών+για+περιορισμένες+εκτομές+ασθενών+με+Καρκίνο+Πνεύμονα.''.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.