Οι Αναπαραστάσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στον Αθηναϊκό Τύπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750802 284 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τριανταφύλλου Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαθανασόπουλος Στέλιος, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Αναπαραστάσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στον Αθηναϊκό Τύπο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The Representations of Non-Governmental Organizations (NGOs) in the Athenian Press
Περίληψη:
Η διπλωματική αυτή εργασία αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο με τον παρουσιάζονται οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Συγκεκριμένα εξετάζονται οι οργανώσεις Greenpeace, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, SolidarityNow και PRAKSIS σε συνάρτηση με τις εφημερίδες/ενημερωτικές ιστοσελίδες Το Βήμα, Η Καθημερινή, Πρώτο Θέμα, Εφ.Συν. και Η Αυγή. Το θέμα αυτό επιλέχθηκε διότι οι ΜΚΟ απασχόλησαν σε μεγάλο βαθμό την επικαιρότητα, θετικά αλλά μερικές φορές και αρνητικά, εξαιτίας του Προσφυγικού Ζητήματος που κατέστησε την παρέμβασή τους αναγκαία για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής αυτής κρίσης. Δόθηκε λοιπόν η αφορμή για την ενασχόληση με τις ΜΚΟ, όχι μόνο με όσες ασχολούνται με το Προσφυγικό αλλά γενικότερα, με απώτερο σκοπό τη μελέτη των ΜΚΟ στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της επικοινωνίας.
Οι ΜΚΟ είναι εθελοντικές ομάδες πολιτών που οργανώνονται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ασχολούνται με θέματα όπως υγεία, παιδεία, πολιτισμός, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών, ανθρώπινα δικαιώματα, απασχόληση και άλλα, στηρίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι ανεξάρτητες από τα κράτη. Υπό το πρίσμα των ΜΜΕ, οι ΜΚΟ δεν έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία συναντά κανείς αναφορές για την Greenpeace που είναι μία καταξιωμένη διεθνής Οργάνωση, οπότε έχει προσελκύσει και στο παρελθόν το ενδιαφέρον των ερευνητών, και δευτερευόντως υπάρχουν αναφορές για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Όμως δεν έχουν μελετηθεί μέχρι τώρα οι καθ’ όλα ελληνικές Οργανώσεις που η δράση τους έχει εθνική εμβέλεια. Η παρούσα εργασία είναι μία πρόσφατη αναφορά στη θέση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στην ατζέντα των Μέσων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Non-Governmental Organizations, Greenpeace, Mass Media, Doctors without Borders, Solidarity Now, Praksis
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
Αριθμός σελίδων:
135

Διπλωματική - Final III.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.