Η επίδειξη των εγγράφων στο αστικό δικονομικό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750861 135 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κωστίνα Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδειξη των εγγράφων στο αστικό δικονομικό δίκαιο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδειξη των εγγράφων στο αστικό δικονομικό δίκαιο
Περίληψη:
Τα έγγραφα είναι το σπουδαιότερο και το πλέον αξιόπιστο αποδεικτικό μέσο, το οποίο συγκαταλέγεται στο άρθρο 339 ΚΠολΔ μεταξύ των επώνυμων αποδεικτικών μέσων, γι’ αυτό και ο νομοθέτης ενθαρρύνει ποικιλοτρόπως την χρήση τους. Πολλές φορές, όμως, τα έγγραφα που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει προς απόδειξη ισχυρισμών του ο διάδικος δεν βρίσκονται στην κατοχή του, αλλά είτε στα χέρια του αντιδίκου ή στα χέρια τρίτου. Έτσι καθίσταται αδύνατο να χρησιμοποιηθούν τα έγγραφα αυτά στην αποδεικτική διαδικασία, με αποτέλεσμα όταν αυτά αποτελούν το μοναδικό αποδεικτικό μέσο των ισχυρισμών του διαδίκου, να οδηγείται σε εξασθένιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος αποδείξεως. Στα άρθρα 450 – 452 ΚΠολΔ ρυθμίζεται η επίδειξη των εγγράφων στο δικονομικό δίκαιο. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται αρχικά με αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη του θεσμού της επίδειξης των εγγράφων, η οποία συνδέεται στενά με την actio ad exhibendum ή παραστατική αγωγή του ρωμαϊκού δικαίου καθώς και την εξέλιξη του θεσμού στα πλαίσια του ελληνικού νομοθετικού συστήματος. Στη συνέχεια εξετάζεται ο θεσμός στα πλαίσια του αστικού δικονομικού δικαίου, δηλαδή τα άρθρα 450 επ. ΚΠολΔ, ο νομότυπος τρόπος άσκησης της αίτησης αλλά και οι προϋποθέσεις του παραδεκτού, καθώς και οι λόγοι που αποκλείουν την επιδίωξή της. Επιχειρείται στη συνέχεια ένα άλμα στην αντίστοιχη αξίωση του ουσιαστικού δικαίου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 902-903 ΑΚ καθώς και μία συγκριτική θεώρηση των δύο θεσμών, καθώς τα μεταξύ τους όρια είναι δυσδιάκριτα. Καθώς ο υπό εξέταση θεσμός αποτελεί μέρος της αποδεικτικής διαδικασίας, γίνεται μία προσέγγιση του, υπό το πρίσμα του συνταγματικού δικαίου. Εξάλλου, αυτό που διακυβεύεται σε μία δίκη με αίτημα την επίδειξη εγγράφου είναι το δικαίωμα απόδειξης των αιτούντων, ως ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, της εκατέρωθεν δικαστικής ακρόασης αλλά και του γενικότερου αιτήματος για «δίκαιη δίκη», όπως καθιερώνεται στο άρθρο 20 Συντ. και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Τέλος, επιχειρείται μία δικαιοσυγκριτική παρουσίαση του θεσμού της επίδειξης εγγράφων με αυτόν της discovery του αμερικανικού και του αγγλωσαξωνικού δικαίου (disclosure).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
επίδειξη εγγράφων, 450 επ, απόδειξη, αρχή αναλογικότητας, ομοσπονδιακό δίκαιο, αγγλοσαξωνικό δίκαιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αριθμός σελίδων:
90

kostina.diplomatiki.pdf
963 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.