Προσδιορισμός της έννοιας της κατοικίας για τους σκοπούς του φορολογικού δικαίου και συναφή ζητήματα- πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750872 456 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ανδρέας Τσουρουφλής, Λέκτορας Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός της έννοιας της κατοικίας για τους σκοπούς του φορολογικού δικαίου και συναφή ζητήματα- πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προσδιορισμός της έννοιας της κατοικίας για τους σκοπούς του φορολογικού δικαίου και συναφή ζητήματα- πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις
Περίληψη:
Θέμα της εργασίας αποτελεί ο προσδιορισμός της έννοιας της κατοικίας για τους σκοπούς του φορολογικού δικαίου, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με αυτή, όπως η μεταφορά της στην αλλοδαπή και η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Η σημασία του προσδιορισμού της συνίσταται στο εξής: η φορολογική εξουσία ανήκει στον σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας κάθε κράτους το οποίο την ασκεί ελεύθερα και κυρίαρχα, υπό την επιφύλαξη όμως της ύπαρξης ενός συνδετικού στοιχείου ανάμεσα στο πρόσωπο και την έννομη τάξη που το φορολογεί, όπως τούτο επιτάσσεται από το διεθνές εθιμικό δίκαιο. Ο βασικός σύνδεσμος που χρησιοποιεί όχι μόνο η δική μας έννομη τάξη αλλά και η συντριπτική πλειονότητα διεθνώς είναι η κατοικία. Από τη στιγμή που ένα πρόσωπο θεωρηθεί κάτοικος ενός κράτους υπάγεται στην απεριόριστη φορολογική του εξουσία. Συνεπώς, τα κράτη έχουν σπουδαίο συμφέρον να καταστήσουν φορολογικούς τους κατοίκους όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό προσώπων, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τη φορολογική τους βάση και τα δημοσιονομικά τους έσοδα.
Η εργασία αποτελείται από τέσσερα βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας της κατοικίας στο πεδίο της φορολογίας του εισοδήματος των φυσικών προσώπων υπό την προσϊσχύσασα και τη νεότερη νομοθεσία και των συνεπειών της κατάγνωσής της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης, προκειμένου να προσσεγγισθεί η έννοια της φορολογικής κατοικίας από όλες τις πλευρές και να είναι ευχερής η σύγκριση με τις διατάξεις του ΚΦΕ. Στο τρίτο θίγονται ζητήματα σχετικά με τη μεταφορά αυτής, μέσω της παρουσίασης αρχικά των άρθρων 61 παρ 7, 51Α και 76 παρ. 5 και 6 του Ν. 2238/1994 και των αμάχητων τεκμηρίων που έθεταν και στη συνέχεια του ισχύοντος σήμερα καθεστώτος, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται η πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, δείγμα γραφής για την προσέγγιση και ερμηνεία των ουσιαστικών και διαδικαστικών ζητημάτων συνδεόμενων με τον προσδιορισμό της έννοιας της κατοικίας για τους σκοπούς του φορολογικού δικαίου που θα ακολουθηθεί. Τέλος, ως επίλογος παρατίθεται μία σύνοψη των ζητημάτων που πραγματεύτηκε η παρούσα και ορισμένες καταληκτικές παρατηρήσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
κατοικία, φορολογικό δίκαιο, φορολογική κατοικία, μεταφορά κατοικίας, ΣΑΔΦ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
81

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf
521 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.