Τα Δικαστικά Τεκμήρια στην τακτική και στις Ειδικές Διαδικασίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750908 261 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσάκαλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής, Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου (Πολιτική Δικονομία), Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα Δικαστικά Τεκμήρια στην τακτική και στις Ειδικές Διαδικασίες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα Δικαστικά Τεκμήρια στην τακτική και στις Ειδικές Διαδικασίες
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαχρονική ανάλυση και ερμηνεία της έννοιας των δικαστικών τεκμηρίων διαμέσου της θεωρίας και της νομολογίας. Ως δικαστικά τεκμήρια νοούνται τα ανώνυμα αποδεικτικά μέσα, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας, αλλά δεν εντάσσονται στις κατηγορίες των επώνυμων αποδεικτικών μέσων. Τέτοια δικαστικά τεκμήρια αποτελούν επί παραδείγματι αφενός καταθέσεις μαρτύρων σε έτερη πολιτική ή ποινική δίκη, πραγματογνωμοσύνη διεξαχθείσα στο πλαίσιο άλλης δίκης, ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν σε ανύποπτο χρόνο πριν από τη δίκη ή σε έτερη διαδικασία, αποφάσεις πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και αφετέρου ανώμοτες μαρτυρίες τρίτων (εκμαρτύρια), όπως είναι επιστολές, δηλώσει και βεβαιώσεις τρίτων, ακόμη και με τον τύπο του άρθρου 8 ν. 1599/1986, εφόσον ωστόσο τα εν θέματι εκμαρτύρια δεν έχουν παραχθεί προς τον σκοπό της χρήσης τους στη συγκεκριμένη δίκη. Η χρήση παθολογικών αποδεικτικών μορφών μπορεί να είναι ανεκτή μόνο εντός σαφώς προκαθορισμένων ερμηνευτικών ορίων. Η τήρηση βασικών αρχών και κανόνων, διά των οποίων παρέχονται οι απαραίτητες εγγυήσεις, μεταξύ άλλων, για την ορθότητα του αποδεικτικού πορίσματος και τη διασφάλιση του δικαιώματος ακροάσεως και ανταποδείξεως των διαδίκων, αποτελεί κορυφαία επιδίωξη της αποδεικτικής διαδικασίας, η οποία δεν μπορεί να θιγεί ακόμα κι όταν ο ίδιος ο νόμος επιτρέπει τη χρήση άτυπων ή ατελών μέσων αποδείξεως. Συνεπώς η ορθή λύση πρέπει να κινηθεί μεταξύ του συγκερασμού των δύο επιμέρους στόχων της αποδεικτικής διαδικασίας: της ανεύρεσης της αλήθειας και της τήρησης των δικονομικών κανόνων. Η ισορροπημένη συνύπαρξη των δύο αυτών στόχων, μέσα σε πλαίσια εκ των προτέρων καθορισμένα και αυστηρά, συνδράμει στη δημιουργία βεβαιότερης δικανικής πεποίθησης και τελικά οδηγεί στην πραγμάτωση της ασφάλειας του δικαίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
Δικαστικά τεμήρια,απόδειξη,ειδικές διαδικασίες,τακτική διαδικασία,αποδεικτικό μέσο,συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
116
Αριθμός σελίδων:
116

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ.ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Κ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.30.11.2017-5.5.2018.docx
243 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.