Η νομιμότητα της άντλησης των δια του τύπου δημοσιευoμένων πληροφοριών, ιδίως κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751010 155 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Περάκη Ηλέκτρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
K. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Αστικού Δικαίου, ΕΚΠΑ
K. Βάγιας Παναγιωτόπουλος, Λέκτορας Αστικού Δικαίου, ΕΚΠΑ
K. Παρασκευή Παπαρσενίου, Αν. Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η νομιμότητα της άντλησης των δια του τύπου δημοσιευoμένων πληροφοριών, ιδίως κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η νομιμότητα της άντλησης των δια του τύπου δημοσιευoμένων πληροφοριών, ιδίως κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη σύγκρουση μεταξύ του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και στην ελευθερία της έκφρασης. Συγκεκριμένα, θα αναλυθεί ο βαθμός κατά τον οποίο μπορεί μια κατ’ αρχήν παράνομη επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα τρίτου να νομιμοποιηθεί από τον σκοπό της, δηλαδή από την δημοσιοποίηση των πληφοροφιών που αντλήθηκαν, προκειμένου να ενημερωθεί το ευρύτερο κοινό για ένα θέμα «δικαιολογημένου ενδιαφέροντος».

Ειδικότερο αντικείμενο της εργασίας αυτής θα αποτελέσει το ζήτημα του κατά πόσο η παρανομία κατά το στάδιο της συλλογής πληροφοριών επηρεάζει τη νομιμότητα της δημοσίευσης αυτής καθ’ αυτής, ιδίως υπό το φως της εξέλιξης της νομολογίας του ΕΔΔΑ. Αρχικά, αφού εκτεθεί το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το ζήτημα της δημοσιοποίησης πληροφοριών οι οποίες περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα τρίτων θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι, κατ’ αρχήν, παρανομία κατά το στάδιο της συλλογής δεν συνεπιφέρει χωρίς άλλο, και την απαγόρευση της μετέπειτα δημοσίευσής τους.

Στη συνέχεια, αφού επιχειρηθεί μια δικαιοηθική προσέγγιση του ζητήματος, θα μελετήσουμε την σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ, αλλά και την παράλληλη ανάπτυξη της θεωρίας και εθνικής νομολογίας, η οποία και αποκαλύπτει τρία στάδια διαμόρφωσης κριτηρίων βάσει των οποίων έχει προσεγγισθεί το ζήτημα της δημοσίευσης των παρανόμως κτηθεισών πληροφοριών.

Τέλος, γίνεται φανερό ότι η συνεχής αναζήτηση μιας δίκαιης ισορροπίας είναι εγγενής με την ίδια την έννοια της στάθμισης, η οποία και αποτελεί το καθοριστικό εργαλείο του Δικαστηρίου προκειμένου να κρίνει σχετικά με τον νικητή στην «διελκυστίνδα» ανάμεσα στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στο δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, κανένα από τα οποία δεν μπορεί να κριθεί ως a priori άξιο ιδιαίτερης προστασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Ελευθερία έκφρασης, ιδιωτικότητα, προσωπικά δεδομένα, δημοσιογραφία, δίκαιη στάθμιση, ΕΔΔΑ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
60
_ Διπλωματική Εργασία Ηλέκτρα Περάκη.pdf (701 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο