ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751093 200 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κονιστή Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Στέφανος Πανταζόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης δεν είναι η απλή καταγραφή των νομοθετικών κειμένων και η περιοριστική απαρίθμηση των κωδίκων με τις περιπτώσεις προνομίων στην κατάταξη των δανειστών του οφειλέτη στην ατομική και συλλογική διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Υπό το φως των διαρκών νομοθετικών τροποποιήσεων, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να τονιστεί και αναδειχθεί η εναρμόνιση και η συνέχεια του θεσμού των προνομίων με το σύστημα και τις αρχές κατάταξης των δανειστών στην αναγκαστική εκτέλεση και με την διανομή της πτωχευτικής περιουσίας του εμπόρου οφειλέτη. Η ιδέα των προνομίων ως «σολομώντειος λύση» στις συγκρούσεις μεταξύ των περισσότερων δανειστών του ίδιου οφειλέτη παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο ως προς τον νομοθετικό τους σκοπό, αλλά και για την προέλευσή τους που επιτυγχάνεται με την συγκριτική τους επισκόπηση στην έννομη τάξη άλλων κρατών-μελών. Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης της παρούσας μελέτης θα καταλήξει στο συνεπέστερο συμπέρασμα και στην καλύτερη λύση μεταξύ των διαφορετικών εννόμων τάξεων. Με τον πρόσφατο ν. 4335/2015 οι περί προνομίων διατάξεις άλλαξαν ριζικά και εναρμονίστηκαν οι εφαρμοζόμενες στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον Πτωχευτικό Κώδικα, με αποτέλεσμα να αρθεί σε σημαντικό βαθμό η ανασφάλεια δικαίου που επικρατούσε κατά την σύνταξη του πίνακα κατάταξης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
491
Αριθμός σελίδων:
135

διπλωματική εργασία ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για ΠΕΡΓΑΜΟ 1213.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.