“Η ευθύνη του μεταφορέα κατά τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τη μεταφορά πραγμάτων εν όλω ή εν μέρει δια θαλάσσης” (Κανόνες Ρότερνταμ, 2008)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2751154 405 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πορτοκάλη Φωτεινή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Λία Αθανασίου,Καθηγήτρια, Νομική, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Χριστοδούλου, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Δημήτρης Τζουγανάτος, Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
“Η ευθύνη του μεταφορέα κατά τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τη μεταφορά πραγμάτων εν όλω ή εν μέρει δια θαλάσσης” (Κανόνες Ρότερνταμ, 2008)
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
“Η ευθύνη του μεταφορέα κατά τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τη μεταφορά πραγμάτων εν όλω ή εν μέρει δια θαλάσσης” (Κανόνες Ρότερνταμ, 2008)
Περίληψη:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της ευθύνης του μεταφορέα κατά τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ σχετικά με τις συμβάσεις για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων εν όλω ή εν μέρει δια θαλάσσης (Κανόνες Ρότερνταμ, 2008). Η μελέτη περιλαμβάνει εισαγωγικό μέρος στο οποίο αναπτύσσονται ζητήματα επιλογής του κατάλληλου μέσου εναρμόνισης του δικαίου, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου εναρμόνισης και οι αρχές ερμηνείας που διέπουν και τους Κανόνες Ρότερνταμ ως Διεθνή Σύμβαση. Δεδομένου ότι η διατριβή ακολουθεί τη συγκριτική μέθοδο με το ισχύον καθεστώς ευθύνης, γίνεται εισαγωγική αναφορά στα κύρια σημεία των καθεστώτων ευθύνης, και δη Κανόνων Χάγης/Βίσμπυ και Αμβούργου. Ακολουθούν τρία κύρια μέρη στα οποία αναπτύσσεται το ζήτημα της ευθύνης του μεταφορέα κατά τους Κανόνες Ρότερνταμ και σε σύγκριση με το ισχύον καθεστώς ευθύνης. Το Πρώτο Μέρος έχει ως αντικείμενο τη γενική επισκόπηση της ευθύνης του μεταφορέα κατά τους Κανόνες Ρότερνταμ. Στο Μέρος αυτό εξετάζονται κυρίως οι υποχρεώσεις του θαλασσίου μεταφορέα, η χρονική έκταση της ευθύνης του, και το μέτρο επιμέλειας. Το Δεύτερο Μέρος ασχολείται με τη νομική θεμελίωση της ευθύνης του θαλασσίου μεταφορέα. Εδώ η μελέτη διερευνά κυρίως τη νομική φύση της ευθύνης, τους νόμιμους λόγους ευθύνης, την ευθύνη του μεταφορέα για το πταίσμα τρίτων προσώπων, τα τεκμήρια απουσίας πταίσματος, καθώς και την κατανομή του βάρους απόδειξης. Το Τρίτο Μέρος αφορά στην εκκαθάριση των σχετικών αξιώσεων και εστιάζει στα ζητήματα της ανεπιφύλακτης παραλαβής, της αποσβεστικής προθεσμίας και της παραγραφής, την παραγραφή άσκησης αναγωγικών αξιώσεων, καθώς και τον ποσοτικό περιορισμό της ευθύνης. Η διατριβή ολοκληρώνεται με μια κριτική αποτίμηση των ΚΡ, εστιάζοντας κυρίως στο ότι αυτοί, μια δεκαετία μετά την υιοθέτησή τους το 2008, δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εμπορικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ερμηνεία διεθνούς σύμβασης, ενοποίηση, Κανόνες Ρότερνταμ, μεταφορά εμπορευμάτων από πόρτα σε πόρτα, υποχρεώσεις μεταφορέα, αξιοπλοΐα, περίοδος ευθύνης, ευθύνη μεταφορέα, θαλάσσιος μεταφορέας, ναυτικό πταίσμα, νόμιμοι λόγοι ευθύνης, τεκμήρια απουσίας πταίσματος, βάρος απόδειξης, δήλωση επιφύλαξης, παραγραφή, παραγραφή αναγωγικών αξιώσεων, περιορισμός ευθύνης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
198
Αριθμός σελίδων:
499

Φ. Δ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-10-31.