ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4335/2015

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751456 235 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ντάκου Σπυριδούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4335/2015
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4335/2015
Περίληψη:
Η παροχή έννομης προστασίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη στο άρθρο 20 του Συντάγματος. Η πρωτογενής έννομη προστασία έχει τρεις μορφές, τη διαγνωστική δίκη, τα ασφαλιστικά μέτρα και την αναγκαστική εκτέλεση. Με την αναγκαστική εκτέλεση, ήτοι την ικανοποίηση αξιώσεων με την κρατική επιβολή, επιδιώκεται η αποκατάσταση της διαταραχθείσης έννομης τάξης όταν η συμμόρφωση των εμπλεκόμενων μερών με το διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων δεν είναι εκούσια και ολοκληρώνεται η απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης. Πραγματικά, ενώ με τα ασφαλιστικά μέτρα και τη διαγνωστική δίκη απονέμεται η δικαιοσύνη από τα πολιτικά δικαστήρια, με την αναγκαστική εκτέλεση πραγματώνεται, υλοποιείται η δικαιοσύνη με τη συνδρομή των οργάνων εκτέλεσης. Μεταγγίζεται το ουσιαστικό περιεχόμενο του δικαιώματος από το μη δικαιούχο στο δικαιούχο. Στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης του προϊσχύοντος ΚΠολΔ, θεμελιώδης αρχή αποτελούσε η απαγόρευση επιβολής δεύτερης κατάσχεσης στο ίδιο κινητό ή ακίνητο. Αρχή, η οποία, υιοθετήθηκε και υποστηρίχθηκε, επί σειρά ετών, διά τροποποιήσεων επιμέρους διατάξεων του δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως του ΚΠολΔ, αφού τούτη θεωρήθηκε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς της αναγκαστικής εκτελέσεως. Το σύστημα των πολλαπλών κατασχέσεων εισήχθη στον ΚΠολΔ με το ν. 4335/2015 διά της τροποποιήσεως των άρθρων 958 παρ. 2 και 997 παρ. 5 του ΚΠολΔ, και θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος αυτός στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως του ΚΠολΔ, η οποία, ωστόσο, δημιουργεί αρκετά ερμηνευτικά ζητήματα, διαδικαστικά και μη. Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται ο εντοπισμός και η ερμηνευτική επίλυση των ειδικών αυτών ζητημάτων που έχουν ανακύψει στο δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως του ΚΠολΔ, λόγω της ανωτέρω τροποποίησης, με πρωταρχικό εργαλείο τις ρυθμίσεις που προβλέπονται σε ειδικά νομοθετήματα, τα οποία προϋπήρχαν στην ελληνική δικονομία και επιτρέπουν το σύστημα των πολλαπλών κατασχέσεων σε συνδυασμό με τον δικαιολογητικό λόγο αυτών και του ν. 4335/2015. Περαιτέρω, αρωγός στην επίλυση των επιμέρους ζητημάτων θα αποτελέσει και η ιστορική αναδρομή αναφορικά με την προϊσχύουσα αρχή της απαγόρευσης κατάσχεσης ήδη κατασχεμένου, και έτερες ρυθμίσεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως του ΚΠολΔ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
πολλαπλές κατασχέσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
99

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ.pdf
805 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.