Τα ένδικα μέσα στην αναγκαστική εκτέλεση και στην πτωχευτική διαδικασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751461 183 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσώνη Θάλεια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κατηφόρης Νικόλαος
Ορφανίδης Γεώργιος
Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου Φλώρα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα ένδικα μέσα στην αναγκαστική εκτέλεση και στην πτωχευτική διαδικασία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα ένδικα μέσα στην αναγκαστική εκτέλεση και στην πτωχευτική διαδικασία
Περίληψη:
Με γνώμονα την ταχύτερη περάτωση των δικών, που αφορούν διαφορές ανακύπτουσες στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και της πτωχευτικής διαδικασίας, ο νομοθέτης έχει εισάγει τα τελευταία έτη ποικίλες ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν το δικαίωμα άσκησης των ενδίκων μέσων εν γένει και το δικαίωμα άσκησης αναιρέσεως ειδικότερα. Οι εν λόγω ρυθμίσεις ελέγχονται ως προς τη συνταγματικότητα τους με βάση τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας και της απαγόρευσης των αυθαίρετων λύσεων, δοθέντος ότι πρόκειται για δίκες βαρύνουσας σημασίας, με σπουδαίο συχνά οικονομικό αντικείμενο, στις οποίες ανακύπτουν δυσχερή νομικά ζητήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση, πτώχευση, αναίρεση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
84

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ, Τα ένδικα μέσα στη ν αναγκαστική εκτέλεση και την π τωχευτική διαδικασία.pdf
729 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.