Μελέτη έκφρασης του γονιδίου RPLP0 του κυτταρικού κύκλου σε έμβρυα ποντικιού στο στάδιο των οκτώ κυττάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751522 388 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λιόση Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουτράδης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δρακάκης Πέτρος, Αναπληρ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ντόμαλη Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη έκφρασης του γονιδίου RPLP0 του κυτταρικού κύκλου σε έμβρυα ποντικιού στο στάδιο των οκτώ κυττάρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη έκφρασης του γονιδίου RPLP0 του κυτταρικού κύκλου σε έμβρυα ποντικιού στο στάδιο των οκτώ κυττάρων
Περίληψη:
Στα θηλαστικά, ο σχηματισμός του ζυγωτού προκύπτει ύστερα από τη συνένωση του αρσενικού και του θηλυκού προπυρήνα στη λήκυθο της σάλπιγγας. Η διαδικασία αυτή θεωρείται επιτυχημένη μόνο όταν επιτευχθεί η εμφύτευση, στο ενδομήτριο του θηλυκού οργανισμού. Σε αυτή τη διαδρομή, το προέμβρυο υφίσταται πολλές δομικές αλλαγές. Αρχικά, το γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται σε 2, 4 και 8 κύτταρα, εν συνεχεία, συμπυκνώνεται συγκροτώντας το μορίδιο και τέλος, δημιουργεί μια κοιλότητα σχηματίζοντας τη βλαστοκύστη.
Κατά την τρίτη κυτταρική διαίρεση του ζυγωτού, περίπου 3 μέρες μετά τη γονιμοποίηση, προκύπτει το προέμβρυο των 8 κυττάρων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολυδύναμο. Η σημαντικότητα της μελέτης του συγκεκριμένου εξελικτικού σταδίου έγκειται στο γεγονός ότι ο μητρικός αναπτυξιακός έλεγχος αντικαθίσταται πλέον από την ενεργοποίηση και την έκφραση των γονιδίων του νεοσυντιθέμενου εμβρύου.
Το γονίδιο του κυτταρικού κύκλου RPLP0 (ριβοσωμική πρωτεΐνη με πλευρική υπομονάδα στελέχους P0) κωδικοποιεί την 60S ριβοσωμική πρωτεΐνη Ρ0 του ανθρώπου. Πρόκειται για μια φωσφοπρωτεΐνη που εδράζει στο μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 12. Αλληλεπιδρά με τις όξινες ριβοσωμικές πρωτεΐνες Ρ1 και Ρ2 για το σχηματισμό του πενταμερούς συμπλόκου που αποτελείται από τα διμερή των Ρ1 και Ρ2 και το μονομερές του Ρ0.
Η πρωτεΐνη Ρ0 είναι ομόλογη της προκαρυωτικής L10 του βακτηρίου E.coli και ανιχνεύεται στο κυτταρόπλασμα και στον πυρήνα, όχι όμως στον πυρινίσκο. Το γονίδιο RPLP0 είναι πολύ σημαντικό για την ορθή λειτουργία της πρωτεΐνοσύνθεσης.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται σύγκριση της έκφρασης του γονιδίου RPLP0 σε προέμβρυα ποντικιού στο στάδιο των 8 κυττάρων, καθώς επίσης και σε αποπτωτικά έμβρυα. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να επισημανθούν οι πιθανοί μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με μια φυσιολογική εμβρυική ανάπτυξη και κατά συνέπεια να χρησιμοποιηθούν ως μοριακοί βιοδείκτες ώστε να προβλεφθεί η εξέλιξη του εμφυτευμένου εμβρύου. Ακόμα, σκοπός είναι να συσχετιστεί η έκφραση του γονιδίου RPLP0 με την ποιότητα των εμβρύων.
Συνολικά, ελήφθησαν 81 έμβρυα από θηλυκά ποντίκια, από τα οποία, τα 18 έμβρυα έφτασαν στο στάδιο των 8 κυττάρων και τα 63 έμβρυα τα απομονώσαμε νεκρά. Στη συνέχεια, απομονώθηκε το ολικό RNA από τα εμβρυικά κύτταρα, ακολούθησε η σύνθεση του cDNA και τέλος, πραγματοποιήθηκε η μελέτη της έκφρασης του γονιδίου RPLP0 με τη μέθοδο της Real Time PCR.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το γονίδιο RPLP0 εκφράζεται και στα αποπτωτικά έμβρυα και στα έμβρυα στο στάδιο των 8 κυττάρων, με τη διαφορά ότι η έκφραση στα έμβρυα στο στάδιο των 8 κυττάρων συμβαίνει σε λιγότερους κύκλους. Επομένως, έχουν μεγαλύτερη έκφραση.
Η κατανόηση αυτού του μηχανισμού και η προσπάθεια καθιέρωσης ενός εμβρυικού μεταγραφικού προφίλ στο αναπτυξιακό στάδιο των 8 κυττάρων με βάση την έκφραση ή μη συγκεκριμένων γονιδίων, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο μοριακό εργαλείο στην εξωσωματική γονιμοποίηση με σκοπό να προβλέψει την εξέλιξη του εμφυτευμένου εμβρύου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
RPLP0 γονίδιο, Ποντίκι, Mus musculus, RT-PCR, Κυτταρικός κύκλος, Στάδιο 8 κυττάρων, Γονιμοποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
72
LIOSI MARIA-master.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο