Προτεινόμενη μεθοδολογία με στόχο την ευχρηστία και βελτίωση εμπειρίας του χρήστη για διαδραστικά περιβάλλοντα στο διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751586 120 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-30
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου Δανάη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μουρλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προτεινόμενη μεθοδολογία με στόχο την ευχρηστία και βελτίωση εμπειρίας του χρήστη για διαδραστικά περιβάλλοντα στο διαδίκτυο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προτεινόμενη μεθοδολογία με στόχο την ευχρηστία και βελτίωση εμπειρίας του χρήστη για διαδραστικά περιβάλλοντα στο διαδίκτυο
Περίληψη:
Κάθε ψηφιακό περιβάλλον θα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει τον άνθρωπο να το αντιληφθεί εύκολα και άμεσα. Οι τελευταίες τάσεις των σχεδιαστών εστιάζουν στη δημιουργία περιβαλλόντων που δεν είναι απλώς λειτουργικά, αλλά ευχάριστα, έξυπνα και ελκυστικά. Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν περιορισμένες αναφορές σε νέες μεθόδους σχεδιασμού και αξιολόγησης ενός περιβάλλοντος, ενώ υπάρχουν αρκετές εμπειρικές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες του χώρου. Στην παρούσα εργασία, αναπτύξαμε μια νέα μεθοδολογία για τον σχεδιασμό χρηστοκεντρικών συστημάτων που συνδυάζει παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές. Η μέθοδος εφαρμόστηκε και δοκιμάστηκε στην δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας που θα φιλοξενεί μουσικές κοινότητες, επιτρέποντας τη διανομή περιεχομένου, την αλληλεπίδραση και την ενημέρωση των μελών.
Λέξεις κλειδιά: ευχρηστία, χρηστοκεντρικός σχεδιασμός, UX design, ψηφιακά μέσα, ψηφιακά περιβάλλοντα, κοινότητες στο διαδίκτυο, μουσικές κοινότητες, μουσική πλατφόρμα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
ευχρηστία, χρηστοκεντρικός σχεδιασμός, UX design, ψηφιακά μέσα, ψηφιακά περιβάλλοντα, κοινότητες στο διαδίκτυο, μουσικές κοινότητες, μουσική πλατφόρμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
172

Σωτηροπούλου_Τελικό Διπλωματική_28.02.18 (2).pdf
11 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.