Η διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση εταιρικών διαφορών κατά τους Κανονισμούς 1215/2012 και 2015/848

Διπλωματική Εργασία uoadl:2754619 168 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κανναβού Κρυσταλλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση εταιρικών διαφορών κατά τους Κανονισμούς 1215/2012 και 2015/848
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση εταιρικών διαφορών κατά τους Κανονισμούς 1215/2012 και 2015/848
Περίληψη:
Τα νομικά πρόσωπα αποτελούν πλέον στις μέρες μας το βασικό εργαλείο για την εκδήλωση εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας. Η πολυπλοκότητα των αγορών σήμερα έχει οδηγήσει στην αποδυνάμωση της ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας και έχει ευνοήσει την ανάπτυξη πολύπλοκων εταιρικών μορφωμάτων, τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στις σημερινές ανάγκες της οικονομίας. Παράλληλα το γεγονός ότι τα νομικά πρόσωπα αποτελούν μία νομική κατασκευή γεννά αυτομάτως την ανάγκη να ρυθμιστεί ειδικώς η φύση τους και η δράση τους. Την ανάγκη αυτή κάθε εθνική έννομη τάξη καλύπτει με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στο ιστορικό, κοινωνικό και νομικό πλαίσιο που επικρατεί τη δεδομένη στιγμή στους κόλπους της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μεταξύ των διαφόρων εννόμων τάξεων να εντοπίζονται μεγάλες διαφοροποιήσεις σχετικά με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τις μορφές, τη δομή και τελικά την ίδια τη δράση των νομικών προσώπων.
Η παραδοχή αυτή δεν αποτελεί πρόβλημα όταν κάθε έννομη τάξη εξετάζεται χωριστά και απομονωμένα από κάθε άλλη. Μία τέτοια ωστόσο θεώρηση στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα είναι ελλειπτική κατά το ότι καμία έννομη τάξη πλέον δε διαρθρώνεται αυτόνομα και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες εφόσον οι ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας επιβάλλουν έναν συνεχή διάλογο μεταξύ των εθνικών αγορών, ο οποίος αυτομάτως μεταφράζεται και σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των εννόμων τάξεων των κρατών.
Η αλληλεπίδραση των εθνικών εννόμων τάξεων γίνεται ακόμα εντονότερη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί μία υπερεθνική έννομη τάξη με βασικότερο στόχο τη δημιουργία μίας ενιαίας οικονομικής αγοράς με βασικά χαρακτηριστικά την ανεμπόδιστη και ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων και την ελεύθερη εγκατάσταση νομικών προσώπων. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό σε ένα τέτοιο νομικό σχήμα, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των εθνικών εννόμων τάξεων των κρατών μελών αποτελούν πραγματικό πρόβλημα και εμπόδιο στην επίτευξη μίας ενοποιημένης αγοράς. Οι διαφορετικές νομοθετικές επιλογές των κρατών μελών θέτουν προσκόμματα στην ελεύθερη και απρόσκοπτη αλληλεπίδραση των εθνικών εννόμων τάξεων και ματαιώνουν τον επιδιωκόμενο σκοπό της Ένωσης.
Ο ενωσιακός νομοθέτης γνωρίζοντας τη προβληματική αυτή έχει προβλέψει με διάφορους Κανονισμούς και Οδηγίες ειδικές διατάξεις για τη δράση των νομικών προσώπων στον ενωσιακό χώρο, ενώ η νομολογία του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου ερμηνεύει τις επιμέρους διατάξεις πάντα με γνώμονα την επιδίωξη της απαιτούμενης ομοιομορφίας στο πλαίσιο της Ένωσης.
Στόχος αυτού του πονήματος είναι η εξέταση των ενωσιακών δικονομικών διατάξεων, οι οποίες αφορούν νομικά πρόσωπα, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία συνολική θεώρηση των εταιρικών διαφορών στον ενωσιακό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, βασικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η έρευνα της θεμελίωσης διεθνούς δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού 1215/2012, ο οποίος αφορά εν γένει αστικές και εμπορικές διαφορές και του Κανονισμού 2015/848, για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας των οφειλετών στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα θα επιχειρηθεί η σύγκριση των δύο νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με τις επιλογές του ενωσιακού νομοθέτη για το εκάστοτε κριτήριο θεμελίωσης της δικαιοδοσίας αλλά και η αναζήτηση της αλληλεπίδρασης των δύο αυτών Κανονισμών σε εκείνες τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τέμνονται.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
Εταιρικές διαφορές, Κανονισμός 1215/2012, Κανονισμός 2015/848, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
180
Αριθμός σελίδων:
125

Η διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση εταιρικών διαφορών.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.