Αυτοπροσβολές στο Ποινικό Δίκαιο: Η χρήση ναρκωτικών ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758632 335 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χατζηγιάννη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Κιούπης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτοπροσβολές στο Ποινικό Δίκαιο: Η χρήση ναρκωτικών ουσιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αυτοπροσβολές στο Ποινικό Δίκαιο: Η χρήση ναρκωτικών ουσιών
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της νομιμοποιητικής βάσης της κατ’ εξαίρεση ποινικοποίησης ορισμένων πράξεων αυτοπροσβολής. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στις αυτοπροσβολές εν γένει, ενώ στο δεύτερο μέρος ερευνάται ειδικότερα η νομιμοποιητική βάση της ποινικοποίησης της απλής χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ως του χαρακτηριστικότερου παραδείγματος αξιόποινης αυτοπροσβολής. Η σχετική προβληματική αναπτύσσεται σε συνάρτηση με την εξουσία διάθεσης του εννόμου αγαθού από τον φορέα του, την έννοια της πράξης σύμφωνα με τα άρθρα ΠΚ 14 και Σ 7 και τέλος, σε σχέση με το νομικό πατερναλισμό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποινικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
αυτοπροσβολή, έννομο αγαθό, πράξη προς έτερον, νομικός πατερναλισμός , αρχή της βλάβης, χρήση ναρκωτικών ουσιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
52
Αυτοπροσβολές στο ποινικό δίκαιο. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών.pdf (564 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο